Obsah

Pracovní skupiny

PS Proti školnímu neúspěchu

 

obrázekFormativní hodnocení

ve škole, zlepšování sebehodnocení a motivace ke vzdělávání, pozitivní školní klima – posilování sociálních a komunikačních dovedností; zlepšování sebehodnocení; rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

 

 

Snižování rizika

předčasných odchodů ze vzdělávání – společné vzdělávání vedení škol a pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností a postuppů mezi školami pro postupné snižování počtu omluvených i neomluvených hodin, snižování udělených kázeňských opatření a snižování předčasných odchodů ze vzdělávání, plánování opatření, které v průběhu času povedou k postupnému snižování zameškaných hodin (omluvených i neomluvených absencí) – systémová spolupráce mezi školou a rodinou, dále s OSPOD, Policií ČR a neziskovými organizacemi.

Systematické

zjišťování a vyhodnocování počtů a důvodů předčasných odchodů ze vzdělávání, na zjišťování a analýzu dalšího uplatnění žáků, kteří ze školy odejdou jak předčasně, tak řádně. Na takto zaměřenou analýzu by měly navazovat návrhy doporučení pro školu ke zlepšení podmínek a výsledků vzdělávání, včetně snižování předčasných odchodů. – vybudování systému „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání

 

Složení pracovní skupiny:

Mgr. Klára  Zelenková

Vedoucí a odborník PS

Speciální pedagog mgr.zelenkova@gmail.com 
Ing. Petr Schejbal Hrochův Týnec – starosta starosta@hrochuvtynec.cz
Táňa Zimmermanová MŠ U Sovičky – ředitelka tanulemanule@seznam.cz
Mgr. Josef Roušar ZŠ Proseč – ředitel rousar.j@zsprosec.cz
Mgr. Marta Lederová ZŠ Stolany – ředitelka zsstolany@seznam cz
Mgr. Tomáš Kudláček ZŠ U Stadionu Chrudim – učitel kudlacektomas@seznam.cz
Ing. Ivana Blehová Obec Mladoňovice – starostka obec.mladonovice@worldonline.cz
Mgr. Petr Řezníček Město Chrudim – starosta petr.reznicek@chrudim-city.cz
Ing. Jana Košťálová, Ph.D. STS jana.kostalova@maschrudimsko.cz
Mgr. Tomáš Černý  AO tomas.cerny@maschrudimsko.cz