Obsah

 

Hra Krycí jména

 

MAP IIIaktivity

Příprava MAP IV

mělo by být v MAP +   pokračování

Návrh_MAP IV. text výzvy

Podkladem je základní struktura výzvy MAP II, kdy 

- zeleně jsou uvedeny věci, které jsou navržené k odstranění či úpravě

- fialově jsou uvedeny věci, které v MAP II byly a chceme je ponechat (např. úprava formulace, doplnění...) 

- modře jsou uvedeny věci, které v MAP II chybí a chceme je přidat (např. věci z MAP I, nové na základě zkušenosti...)

 

Obecně úpravy vychází ze shody při setkání v Pardubicích (viz foto flipchart-co by mělo být v MAP -část I a II), kde bylo dohodnuto následující:

Připomínkování/vkládání komentářů, návrhy doplnění  do pondělí 27.6.2022.

Postupy MAPPostupy MAP I

                          Postupy MAP II

                          Postupy MAP III

MAP ZoRPSinspiromat

Tipy na akce MAP  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CFatdqE2pSKxOBGBEf2Iy2urZtJFX0MdwIhhM-kMFqM/edit?usp=sharing

14.03.2023

Audit vzdělávacího systému ČR 2022

Představená témata Školy jsou někde přeplněné. Umíme plánovat jejich kapacity? Chybí nám učitelé. Co s tím uděláme? Odkladů školní docházky je příliš. Co je příčinou? Ve školách přibývá žáků-cizinců. Jsme na ně připraveni? Představení Auditu vzdělávacího systému v ČR 2022, které sleduje a refle

Detail

21.02.2023

Místní dny pro klimaa energii

Místních dnů pro klima a energií pomáhají zvýšovat veřejné povědomío tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu, včetně vazby těchto témat k problematice zlepšení kvality ovzduší.

Detail

05.02.2023

DZ ČR 2019-2023

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019-2023

Detail

05.02.2023

Dotace -MŠ

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍ VÝZVY NA PODPORU ÚČASTI DĚTÍ NA PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA ROK 2023

Detail

22.01.2023

Vyhlášky ke školskému zákonu

Vyhlášky-ke-školskému-zákonu

Detail