Obsah

 

Hra Krycí jména

 

MAP IIIaktivity

Příprava MAP IV

mělo by být v MAP +   pokračování

Návrh_MAP IV. text výzvy

Podkladem je základní struktura výzvy MAP II, kdy 

- zeleně jsou uvedeny věci, které jsou navržené k odstranění či úpravě

- fialově jsou uvedeny věci, které v MAP II byly a chceme je ponechat (např. úprava formulace, doplnění...) 

- modře jsou uvedeny věci, které v MAP II chybí a chceme je přidat (např. věci z MAP I, nové na základě zkušenosti...)

 

Obecně úpravy vychází ze shody při setkání v Pardubicích (viz foto flipchart-co by mělo být v MAP -část I a II), kde bylo dohodnuto následující:

Připomínkování/vkládání komentářů, návrhy doplnění  do pondělí 27.6.2022.

Postupy MAPPostupy MAP I

                          Postupy MAP II

                          Postupy MAP III

MAP ZoRPSinspiromat

Tipy na akce MAP  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CFatdqE2pSKxOBGBEf2Iy2urZtJFX0MdwIhhM-kMFqM/edit?usp=sharing

02.08.2022

LEGO vede děti k ohleduplnosti vůči přírodě i handicapovaným

Svět her jako přípravka na realitu. LEGO vede děti k ohleduplnosti vůči přírodě i handicapovaným

Detail

19.07.2022

SR MAP -aktualizace a zařazení nových investičních záměrů

Pokud MŠ a ZŠ plánují nové investiční záměry, musí mít tyto záměry (schválené zřizovatelem) uvedeny ve SR MAP. Odevzdání je možné nejpozději do 10. srpna.

Detail

14.07.2022

Šablony OP JAK

videa k šablonám IV

Detail

13.07.2022

Vzdělávání především

Inspirace pro dobrý volební program i praxi po komunálních volbách 2022

Detail

24.06.2022

Pozvánka na Slavnostní vyhlášení soutěže Talent Hlinecka

Slavnostní vyhlášení soutěže Talent Hlinecka, které se uskuteční ve středu 29. června 2022 od 17:00 hodin v Multifunkčním centru Hlinsko, Adámkova tř. 341, 539 01 Hlinsko

Detail