Obsah

Forma zapojení

 

Forma zapojení partnerů do MAP- vzdělávací zařízení

Spolupráce v partnerství musí probíhat podle principu zapojení veřejnosti.

Realizátor projektu zapojí partnery do vytváření plánu tak, že bude realizovat jednu nebo více z uvedených aktivit po oboustranné dohodě s partnery:

  1. pravidelné informování, např. vyvěšením informačního materiálu na webu MAP, emailem
  2. aktivním informováním na společných nebo individuálních jednáních; zaslání připomínky, komentáře
  3. konzultováním – tj. sběrem a vypořádáním jejich připomínek, zjišťováním jejich postojů a stanovisek k jednotlivým částem vznikajícího MAP a k finálnímu plánu; účast na jednání pracovní skupiny po dohodě
  4. zapojení  zástupců přímo do pracovních skupin nebo Řídícího výboru, aby se mohli přímo podílet na vytváření návrhů v MAP

Forma zapojení do MAP