Obsah

Aplikace na volbu povolání

1              1

užitečné odkazy

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

www.o2chytraskola.cz

Cílem programu Nadace O2 je zlepšit digitální gramotnost mladé generace a rozvíjet efektivní vzdělávání (nejen) za pomoci digitálních technologií.

 

1

Z celé ČR se na nás mohou obrátit rodiče, prarodiče a další rodinní příslušníci, pedagogové, všichni dospělí, kteří mají starost o děti. Nabízíme krizovou pomoc a základní sociální poradenství po telefonu nebo prostřednictvím e-mailu.

606 021 021 (O2 operátor)

pomoc@rodicovskalinka.cz

http://www.rodicovskalinka.cz/

Aktuality

03.08.2023

MŠMT

K žádostí o zajištění místa v předškolním zařízení jiné obce

Obec a povinnost zajistit místa v mateřské škole pro děti uvedené v § 34, odst. 1 školského zákona.

Detail

13.06.2023

Bydlíte ve státním humanitárním ubytování?

Bydlíte ve státním humanitárním ubytování?

bezplatné bydlení pro cizince do 30.6.2023

Detail

10.06.2023

Zpráva o stavu péče o ohrožené děti 2023

Nadace J&T ve spolupráci s MŠMT vydala Zprávu o stavu péče o ohrožené děti v České republice v roce 2023

V České republice za posledních 15 let významně (o 6 tisíc) vzrostl počet dětí ohrožených zanedbáváním, které byly odebrány z rodiny a umístěny do pěstounské nebo ústavní péče.

Detail

03.05.2023

Děti, rodiče a nadání – Přednáška s besedou pro rodiče a širokou veřejnost

Co je vlastně nadání? Proč nadání a talent nejsou totéž? Proč mohou nadané děti působit na okolí zvláštně, „jinak“, proč jim často nerozumíme? Proč to nejsou vždycky jedničkáři, kteří v něčem excelují? Proč jejich každodenní bytí nemusí být snadné pro ně ani pro jejich okolí?

Detail

20.04.2023

Sebepoškozování a sebevražedné jednání u dospívajících a jejich prevence - webinář

V rámci webináře se účastníci seznámí se základními předpoklady k práci se sebevražednými jedinci, které jsou nutné k pochopení dynamiky sebevražedného myšlení a chování.

Detail