Obsah

Dokument MAP v ORP Chrudim

 

Finální MAP obsahuje schválenou analytickou část, Strategický rámec MAP, a to včetně kapitoly popisující soulad investičních potřeb a MAP, včetně dohod nebo souhlasů zřizovatelů, pokud jsou potřeba.
Neinvestiční aktivity (v povinných povinné a v doporučených nebo průřezových opatřeních): o aktivity škol, o aktivity spolupráce. Neinvestiční opatření, aktivity škol a aktivity spolupráce schvalují zřizovatelé škol zapojených do aktivit projektu, které leží v území dopadu projektu, a to včetně soukromých a církevních subjektů. Ke schválení je zapotřebí souhlas obce s rozšířenou působností a minimálně 70 % zřizovatelů škol zapojených do aktivit projektu, které jsou v daném území mimo samotnou obec s rozšířenou působností.

Hlavní dokument MAP ORP Chrudim

Zde budete moci sledovat postup tvorby dokumentu MAP, tedy nyní způsob zpracování analytické části. Nejprve realizační tým připraví seznam relevantních strategických dokumentů, pracovní skupiny seznam doplní a doporučí postup zpracování. Finální verze analytické části bude předložena Řídícímu výboru ke schválení. Další informace budou následovat.