Obsah

Řídící výbor - přehled informací, kontakty

 

fotoRole Řídícího vyboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Jeho složení by mělo reprezentativně odpovídat složení partnerství MAP. Partnerství MAP může vytvářet další organizační prvky (pracovní skupiny, apod.) a forma organizace je plně v kompetenci každého partnerství. Řídící vybor je povinny pro všechna partnerství. Řídící vybor si volí svého předsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování.Řídící vybor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčovych aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Při sestavování vyboru je potřeba zajistit reprezentativnost z pohledu vzdělávání v daném území.

 

 

 

Jednací řád ŘV

Statut ŘV

 

 

 

Kontaktní informace

 

Pavel Bezděk                      pavel.bezdek@skutec.cz                               zástupce realizátora projektu (SKCH)

Šárka Trunečková              sarka.truneckova@maschrudimsko.cz      zástupce realizátora projektu (CH)

Josef Blažek                       jos.blazek@email.cz                                      zástupce realizátora projektu (ŽH)

Petr Řezníček                      petr.reznicek@chrudim-city.cz                    zástupce realizátora projektu, zřizovatele

Radek Zeman                      starosta@luze.cz                                           zástupce realizátora projektu

Martina Lacmanová           m.lacmanova@mestochrast.cz                  zástupce zřizovatele, mikroregionu

Mgr. Lenka Budínská         budinska.l@seznam.cz                                 zástupce vedení škol

Petr Schejbal                       starosta@hrochuvtynec.cz                          zástupce zřizovatele

Ivana Blehová                      obec.mladonovice@worldonline.cz           zástupce zřizovatele

Milan Chalupník                  milan.chalupnik@zs-sec.cz                         zástupce zřizovatele

Eva Kaválková                     kav.evik@seznam.cz                                     zástupce zřizovatele

Martin Vykydal                    vykydal@zsskolninamesti.cz                       zástupce vedení škol

Eva Rybenská                      eva.rybenska@spzs-skutec.cz                    zástupce vedení škol

Jaroslav Víšek                     zs.drpeska@seznam.cz                               zástupce vedení škol

Dagmar Krčilová                  msrestoky@seznam.cz                               zástupce vedení škol

Tomáš Kudláček                  kudlacektomas@seznam.cz                      zástupce učitelů

Josef Roušar                        rousar.j@zsprosec.cz                                  zástupce vedení škol

Luděk Netolický                   netolickyludek@seznam.cz                        zástupce vedení škol

Jan Doucek                          doucek@vz.cz                                               zájmové vzdělávání

Jan Florián                            ing.florian@gmail                                         alternativní vzdělávání

Hana Žemličková                zus.chrast@seznam.cz                                zástupce ZUŠ

Hana Jindrová                     hana.jindrova@pardubickykraj.cz              zástupce KAP

Lucie Bořková                      lucie.borkova@pardubickykraj.cz              zástupce KAP

Veronika Pešinová              veronika.pesinova@centrum.cz                 zástupce rodičů

Jana Stehlíková                   jana.stehlikova@chrudim-city.cz               zástupce rodičů

Michaela Kudynová            michaela.kudynova@mmp.cz                    zástupce ITI

Zdenka Šándorová,            Zdenka.Sandorova@upce.cz                       zástupce Univerzity Pardubice

Iva Machková                      iva.machk@seznam.cz                                psycholog

Martin Kiss                          martin.kiss@pardubickykraj.cz                   zástupce kraje

Karolína Madajová             karolina.madajova@chrudim-city.cz          kurátor

Eva Pokorná                        eva.pokorna@chrudim-city.cz                     kurátor

Táňa Zimmermanová        mail@edda-chrudim.cz                                 alternativní  vzdělávání

Ladislava Zelenková          ladislava.zelenkova@seznam.cz                speciální pedagog

Karel Kincl                           Karel.Kincl@seznam.cz                                zástupce ZUŠ

Petra Dušková                    petradusk@seznam.cz                                 zástupce školní družiny

Veronika Straková             veronika.strakova@chrudim-city.cz            odborný konzultant za ORP Chrudim

Klára Zelenková                 mgr.zelenkova@gmail.com                          speciální pedagog

Lenka Rybyšarová             rybysarova@arcaczech.cz                             krajská hospodářská komora PK

 

Hlasování Řídícího výboru o Aktivitách spolupráce

Formulář Aktivit spolupráce ke hlasování Řídícího výboru: ZDE