Obsah

logo MŠMT

 

 

STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY ČR DO ROKU 2030+

Strategie 2030+ je klíčový dokument pro rozvoj vzdělávací soustavy České republiky v dekádě 2020 – 2030+. Cílem je modernizovat vzdělávací systém Česka v oblasti regionálního školství, zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení, připravit ho na nové výzvy a zároveň řešit problémy, které v českém školství přetrvávají.

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030

27.09.2023

NOVÝ PROJEKT MŠMT ZLEPŠÍ VYUŽÍVÁNÍ DAT VE VZDĚLÁVÁNÍ 

MŠMT zahájilo projekt Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací soustavy ČR, jehož cílem je zpřehlednit a zefektivnit využívání dat v oblasti vzdělávání tak, aby docházelo k cílenější podpoře škol, žáků i učitelů.

Detail

29.03.2022

Nové kvalifikační studium pro ředitele

Nové kvalifikační studium pro ředitele Každá škola potřebuje lídra. Naučte se pomáhat žákům a učitelům růst.

Detail

09.12.2021

Tematická zpráva – Společné znaky vzdělávání v úspěšných základních školách 1

Tematická zpráva – Společné znaky vzdělávání v úspěšných základních školách

Národní i mezinárodní šetření, která se zaměřují na hodnocení výsledků ve vzdělávání, ukazují na existenci významných rozdílů mezi českými školami. Tato skutečnost tak přirozeně motivuje zájem o hledání faktorů, které by mohly charakterizovat úspěšné školy.

Detail

08.04.2021

Podcast OP JAK 1

Podcast OP JAK

Podcast OP JAK

Detail

27.09.2023

NOVÝ PROJEKT MŠMT ZLEPŠÍ VYUŽÍVÁNÍ DAT VE VZDĚLÁVÁNÍ 

MŠMT zahájilo projekt Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací soustavy ČR, jehož cílem je zpřehlednit a zefektivnit využívání dat v oblasti vzdělávání tak, aby docházelo k cílenější podpoře škol, žáků i učitelů.

Detail

29.03.2022

Nové kvalifikační studium pro ředitele

Nové kvalifikační studium pro ředitele Každá škola potřebuje lídra. Naučte se pomáhat žákům a učitelům růst.

Detail

09.12.2021

Tematická zpráva – Společné znaky vzdělávání v úspěšných základních školách 1

Tematická zpráva – Společné znaky vzdělávání v úspěšných základních školách

Národní i mezinárodní šetření, která se zaměřují na hodnocení výsledků ve vzdělávání, ukazují na existenci významných rozdílů mezi českými školami. Tato skutečnost tak přirozeně motivuje zájem o hledání faktorů, které by mohly charakterizovat úspěšné školy.

Detail

08.04.2021

Podcast OP JAK 1

Podcast OP JAK

Podcast OP JAK

Detail

27.09.2023

NOVÝ PROJEKT MŠMT ZLEPŠÍ VYUŽÍVÁNÍ DAT VE VZDĚLÁVÁNÍ 

MŠMT zahájilo projekt Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací soustavy ČR, jehož cílem je zpřehlednit a zefektivnit využívání dat v oblasti vzdělávání tak, aby docházelo k cílenější podpoře škol, žáků i učitelů.

Detail

29.03.2022

Nové kvalifikační studium pro ředitele

Nové kvalifikační studium pro ředitele Každá škola potřebuje lídra. Naučte se pomáhat žákům a učitelům růst.

Detail

09.12.2021

Tematická zpráva – Společné znaky vzdělávání v úspěšných základních školách 1

Tematická zpráva – Společné znaky vzdělávání v úspěšných základních školách

Národní i mezinárodní šetření, která se zaměřují na hodnocení výsledků ve vzdělávání, ukazují na existenci významných rozdílů mezi českými školami. Tato skutečnost tak přirozeně motivuje zájem o hledání faktorů, které by mohly charakterizovat úspěšné školy.

Detail

08.04.2021

Podcast OP JAK 1

Podcast OP JAK

Podcast OP JAK

Detail

27.09.2023

NOVÝ PROJEKT MŠMT ZLEPŠÍ VYUŽÍVÁNÍ DAT VE VZDĚLÁVÁNÍ 

MŠMT zahájilo projekt Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací soustavy ČR, jehož cílem je zpřehlednit a zefektivnit využívání dat v oblasti vzdělávání tak, aby docházelo k cílenější podpoře škol, žáků i učitelů.

Detail

29.03.2022

Nové kvalifikační studium pro ředitele

Nové kvalifikační studium pro ředitele Každá škola potřebuje lídra. Naučte se pomáhat žákům a učitelům růst.

Detail

09.12.2021

Tematická zpráva – Společné znaky vzdělávání v úspěšných základních školách 1

Tematická zpráva – Společné znaky vzdělávání v úspěšných základních školách

Národní i mezinárodní šetření, která se zaměřují na hodnocení výsledků ve vzdělávání, ukazují na existenci významných rozdílů mezi českými školami. Tato skutečnost tak přirozeně motivuje zájem o hledání faktorů, které by mohly charakterizovat úspěšné školy.

Detail

08.04.2021

Podcast OP JAK 1

Podcast OP JAK

Podcast OP JAK

Detail

STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY ČR DO ROKU 2030+

 
Proč nová strategie?

S končící účinností Strategie vzdělávací vzdělávací politiky ČR do roku 2020 je nutné připravit nový kontinuálně navazující dokument, který bude definovat priority, cíle a opatření vzdělávací politiky a vzdělávacího systému v dalším období. Proto MŠMT na konci roku 2018 zahájilo přípravu nové Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+ (“Strategie 2030+”).

 
Základní informace o přípravě Strategie 2030+

V lednu 2019 ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga ustanovil osmičlenou expertní skupinu pod vedením zkušeného akademika prof. Arnošta Veselého (více o skupině a jejích členech níže). Úkolem expertů byla příprava výchozího dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+, který má definovat vizi, priority a cíle vzdělávací politiky v období přesahujícím horizont roku 2030. V listopadu roku 2019 představila skupina materiál na veřejné konferenci k HSVP2030+ a v průběhu listopadu a prosince je možné zasílat své podněty a připomínky k tomuto dokumentu. 

 

Po dokončení projednávání dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+ budou zahájeny práce na formulacích jednotlivých opatření vedoucích k naplnění vytyčených cílů, a to v podobě tvorby konkrétního implementačního plánu a nastavení řízení naplňování Strategie 2030+. I v této fázi přípravy Strategie 2030+ je plánována série diskuzí s odbornou i širokou veřejností tak, aby byly zohledněny podněty co možná nejvíce zainteresovaných aktérů. Celkové dokončení Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ je plánováno na jaře 2020, přičemž přibližně v polovině tohoto roku je pak možné očekávat schválení vládou ČR.

Více informací naleznete ZDE

 

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

Podněty k návrhu testu Strategie 2030+ a implementačních karet

 

Prezentace Strategie 2030
Prezentace KO inovace oborové soustavy
Prezentace nerovnosti
Prezentace podpora a řízení škol
Prezentace předškolní vzdělávání
Prezentace RVP