Obsah

Dokument MAP ORP Chrudim

Zde budete moci sledovat postup tvorby dokumentu MAP, tedy nyní způsob zpracování analytické části. Nejprve realizační tým připraví seznam relevantních strategických dokumentů, pracovní skupiny seznam doplní a doporučí postup zpracování. Finální verze analytické části bude předložena Řídícímu výboru ke schválení. Další informace budou následovat.

 

Implementační plán MAP v ORP Chrudim

Analytická část

Strategický rámec

Roční akční plán