Obsah

Ke stažení

Rubrika slouží k informaci o zajímavých dokumentech, popř.poskytnutí vzorů potřebných dokumentů (výkaz práce apod.) a dále pro zadávání plánovaných aktivit a projektových záměrů, investičních i neinvestičních.