Obsah

Ke stažení

Rubrika slouží k poskytnutí vzorů potřebných dokumentů (výkaz práce apod.) a dále pro zadávání plánovaných aktivit a projektových záměrů, investičních i neinvestičních.