Obsah

venkovní učebna v Hamzově léčebně      

 

1

1

O projektu

Proč potřebujeme Místní akční plán rozvoje vzdělávání?

Protože úspěch je spojen se strategií.

Spojujeme myšlenky, tvoříme vizi, stanovujeme cíle, naplňujeme je – pomocí plánů a časového vymezení potřebných kroků.

Společně promýšlíme, co už v území umíme, kam se chceme dostat, za jaký čas, jaký výsledek nám bude stačit, jaké výsledky potřebujeme, abychom byli zařazeni do skupiny, která popluje dál a bude odměněna mnoha způsoby. Protože chceme, aby se každé naše dítě "mohlo plavit podle chuti, bylo kapitánem, který určuje směr, protože jen ten, kdo zná mapy světa, ví, že možnosti jsou neomezené, nikdy nekončí, vždy je kam jet a co objevovat."

Chcete se přidat? Kontaktujte nás: mestoluze@seznam.cz

Abychom zvyšovali kvalitu vzdělávání, potřebujeme:

Kvalitní partnerství

Zapojit všechny partnery, kterých se vzdělávání týká a chtějí  vzdělávání řešit, trvalý a otevřený dialog.

Analýza MAP

Zmapovat aktuální stav a vyhodnotit jej (včetně infrastruktury)

Strategie MAP

Domluvou partnerů stanovit priority, cíle, opatření dle pravidel strategického plánování

Akční plán

Konkrétní kroky zapojených škol a dalších partnerů,   

  • příklady aktivit spolupráce
  • návrhy zaměření šablon,           shoda na prioritách
  • přehled o infrastruktuře,
  • vzdělávání cílových skupin

 

Soulad s MAP = specifické kritérium přijatelnosti pro ZŠ, zájmové a neformální vzdělávání, nově MŠ a "šablony2"

 

14.03.2023

logo eduin

Audit vzdělávacího systému ČR 2022

Představená témata Školy jsou někde přeplněné. Umíme plánovat jejich kapacity? Chybí nám učitelé. Co s tím uděláme? Odkladů školní docházky je příliš. Co je příčinou? Ve školách přibývá žáků-cizinců. Jsme na ně připraveni? Představení Auditu vzdělávacího systému v ČR 2022, které sleduje a refle

Detail

21.02.2023

pozvánka na Místní dny v Hroubovicích

Místní dny pro klimaa energii

Místních dnů pro klima a energií pomáhají zvýšovat veřejné povědomío tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu, včetně vazby těchto témat k problematice zlepšení kvality ovzduší.

Detail

05.02.2023

Titulní stránka ⁄ Vzdělávání ⁄ Školství v ČR ⁄ Strategické a koncepční dokumenty ⁄ Dlouhodobé záměry ČR ⁄ DZ ČR 2019-2023 Předchozí kapitolaZpět na obsahNásledující kapitola DZ ČR 2019-2023 1

DZ ČR 2019-2023

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019-2023

Detail

05.02.2023

Dotace -MŠ 1

Dotace -MŠ

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍ VÝZVY NA PODPORU ÚČASTI DĚTÍ NA PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA ROK 2023

Detail

22.01.2023

MŠMT

Vyhlášky ke školskému zákonu

Vyhlášky-ke-školskému-zákonu

Detail

Fotogalerie

07.06.2017

Konference MAP ORP Chrudim

Konference MAP ORP Chrudim

Konference k rozvoji vzdělávání konaná 6. 6. 2017 v Luži.

Detail

20.03.2017

3. setkání Řídícího výboru

3. setkání Řídícího výboru

3. setkání Řídícího výboru 15. března 2017 v Chrudimi

Detail

01.03.2017

Vodní zdroje

Vodní zdroje

Vodní zdroje

Detail