Obsah

Analytická část

 

Analýza Analytická část by měla v maximální možné míře vycházet z existujících dat pro území (data ČSÚ, ČŠI, MŠMT, dotazník pro agregované MAP, výstupy ze školních plánů, atd.). Cílem aktivity není tvorba komplexní analýzy území, ale interpretace stávajících známých dat a nalezení shody na klíčových (prioritních) oblastech. Činnosti: -­‐ Vyhodnocení dotazníkového šetření pro školy: potřeby a plány aktivit; -­‐ Zjištění potřeb investic ve školách a stupně připravenosti; -­‐ Metaanalýza existujících strategických záměrů a dokumentů v území pro oblast vzdělávání; -­‐ Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů; -­‐ Projednání analytické části MAP.

 

Šablony ORP Chrudim

 

Analytická část ke dni 28. 6. 2017

 

 

 

Vyhodnocení DotaznikMAPORP_11.7

DotaznikMAPORP_2016_grafy.

Dotazník MAP-1. potřeby

Dotazník- potenciál žáka.docx

dotaznĂ­k AS upraveno

Návrhy problémů a jejich řešení

Návrhy aktivit MAP ORP Chrudim (1

AS pro setkání20161205