Obsah

Pracovní skupiny

PS Inkluze

 

obrázekInkluzívní škola přijímá všechny děti bez ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, rodinnou konstelaci, postižení, rasu, příslušnost k menšině a vzdělává je individuálně podle jejich potřeb. Existence různorodosti je přitom vnímána jako obohacení a přínos.
Inkluzívní vzdělávání má své principy, kterými se liší od vzdělávání dětí se znevýhodněním v běžných školách formou integrace. Předmětem snahy zúčastněných není pouze umístění znevýhodněného dítěte do běžné školy, ale spíše přizpůsobení školy potřebám dítěte. Důraz je kladen na kvalitu vzdělávání a zdůrazňuje prospěch pro obě strany.
Inkluzívní vzdělávání neboli společné vzdělávání, je založeno na přesvědčení, že všichni žáci mají právo být vzděláváni ve skupinách se svými vrstevníky a mohou mít anebo mají prospěch se vzděláváním ve školách v místě bydliště. Učitelé, rodiče i další zainteresovaní, spolupracují a mají k dispozici dostatečné a odpovídající zdroje, které zohledňují potřeby začleněného žáka.

 

Složení pracovní skupiny

Mgr. Lenka Budinská

vedoucí a odborník PS

ZŠ Chrast – ředitelka, budinska.l@seznam.cz 
Martina Lacmanová Město Chrast – starostka m.lacmanova@mestochrast.cz
Mgr. Martin Vykydal ZŠ Školní nám. Chrudim – ředitel vykydal@zsskolninamesti.cz
Petra Dušková ZŠ Chrast petradusk@seznam.cz
Mgr. Eva Kaválková ZŠ praktická a speciální Heřmanův Městec – učitelka I. stupeň kav.evik@seznam.cz 
Mgr. Lada Kalinová MŠ Strojařů Chrudim – ředitelka reditelka@msstrojaru.cz
Mgr. Radka Kmošková ZŠ Chrast radka.kmoskova@seznam.cz
Mgr. Eva Kloudová ZŠ Chrast emalinska@centrum.cz
Mgr. Eva Feyfarová  STS mestoluze@seznam.cz
Ing. Denisa Šlemrová AO mestoluze@seznam.cz