Obsah

Zprávy

informace pro MAP

Termíny setkání příjemců IPo MAP pro rok 2020/2021 – září: 22.9.2020, únor: 23.2.2021 , květen: 17.5.2021
Workshop k PR a MAP navenek – 16. října 2020 (přeloženo z jara 2020, přihlášení se již hlásit nemusí)
Workshop k metodologii výzkumu pro MAP – 11.9.2020 (během on-line výuky na jaře 2020, které jsem se zúčastnila, jsem objevila praktické metody k dotazníkovému šetření a jeho vyhodnocení. Na základě této zkušenosti jsem domluvila termín workshopu i pro MAP, je možné nabídnout i kolegům z MAS nebo dalším zájemcům, workshop není hrazen z projektu SRP, více informací najdete níže).
Předávání informací z IKAP do MAP­ – ve spolupráci s paní Drábovou byla připravena tabulka aktivit IKAP Pardubického kraje a seznam zapojených škol (viz příloha e-mailu). Cílem bylo předávání informací mezi MAP a KAP (IKAP) oběma směry.
celý text

ostatní | 23. 6. 2020 | Autor:

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje II

„Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje II“ byl schválen. celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor:

Rámec pro investice do infrastruktury a rámec pro investice pro oblast speciálního školství Pardubického kraje

informace z projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje (KAP Pk). Simona Petrásová, NIDV Pardubice celý text

ostatní | 21. 9. 2019 | Autor: