Obsah

Orgány MAP

 

Řídící výbor

Za účelem realizace projektu vytváří žadatel/příjemce realizační tým, který má odpovědnost za realizaci projektu v souladu s žádostí o podporu. Povinným orgánem vzniklého partnerství je Řídící výbor(ŘV), který má na starosti ve spolupráci s realizačním týmem plánování, tvorbu a schvalování MAP. Ke své činnosti vytváří pracovní skupiny a popř. minitýmy, které zajišťují návaznost MAP v oblasti průřezových, volitelných a doporučených témat(PVD)