Obsah

MAP v ORP Chrudim – CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000069

Proč potřebujeme Místní akční plán rozvoje vzdělávání?
This is custom heading element

Abychom zlepšili kvalitu, potřebujeme:

 

Tvorba partnerství

Zapojit všechny partnery, kterých se vzdělávání týká a chtějí  vzdělávání řešit, trvalý a otevřený dialog.

 

Analýza MAP

Zmapovat aktuální stav a vyhodnotit jej (včetně infrastruktury)

 

Strategie MAP

Domluvou partnerů stanovit cíle, postup dle pravidel strategického plánování

 

Akční plán

Konkrétní kroky škol, příklady spolupráce

návrhy zaměření šablon, shoda na prioritách infrastruktury, vzdělávání CS, vzory dokumentů

 

Soulad s MAP = specifické kritérium přijatelnosti pro ZŠ, do budoucna i MŠ