Obsah

Aktuálně v MAP ORP Chrudim

Roční MAP v ORP Chrudim

•Na kalendářní rok 2018 (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Obsahuje:
cíle na r.2018 a jakými cestami budou naplněny,
                tj. jakými šablonami (již známé i nové),
                    aktivitami spolupráce (dle hlasování a rozhovorů na školách) – cca 10 nejdůležitějších aktivit, na kterých se území shodne, že jsou další rozvoj potřebné, včetně zájemců o jejich realizaci a odhadu finanční náročnosti,
                    přehled plánovaných investic v návaznosti na cíle MAP
•Zahrnuje i jiné zdroje financování (jiné, mimo OPVVV, IROP-např.  Budování znalostních kapacit, národní, krajské, místní, nadační atd.)
•Připomínkování  červenec-pol. srpna (email, web MAP) - schvaluje ŘV