Obsah

Pracovní skupiny

PS Gramotnost

obrázekDříve

byl za gramotného považován ten, kdo uměl číst a psát. Spolu s rozvojem a šířením vzdělanosti se tato dovednost začala považovat ve vyspělých zemích za samozřejmou a slovo „gramotnost“ získalo spolu s různými přídavnými jmény i řadu nových významů. V současnosti známe například gramotnost funkční, počítačovou, technickou, literární, sociální, ekonomickou, zdravotní, spotřebitelskou, vizuální… Ve výčtu bychom mohli pokračovat dál a dál. Uvedená spojení se používají všude tam, kde potřebujeme být struční a přitom chceme zdůraznit skutečnost, že nestačí pouze znát jednotlivé pojmy té které oblasti, ale především – porozumět jejich obsahu, chápat je v souvislostech a prakticky je v životě využívat. Není tedy divu, že gramotnosti pronikly i do oblasti vzdělávání.

Po nahlédnutí

do obsahu publikace Gramotnosti ve vzdělávání se čtenář může ptát, proč se v ní hovoří pouze o pěti gramotnostech, zatímco jiné, které se mohou zdát důležitější, jsou vynechány. V první řadě byly zvoleny gramotnosti, se kterými se mohou naši žáci setkat při mezinárodních výzkumech TIMSS, PISA a PIRLS: gramotnost čtenářská, matematická a přírodovědná. Gramotnost finanční byla vybrána vzhledem k naléhavé potřebě umět hospodařit s finančními prostředky a orientovat se ve složitém finančním světě. Pokud jde o ICT gramotnost, domníváme se, že k současné době moderních komunikačních technologií neodmyslitelně patří. „Co si mám pod jednotlivými pojmy představit, co vlastně znamenají?“ To jsou další otázky, které by si mohl zvídavý čtenář položit. Odpověď na ně hledaly pracovní skupiny pro jednotlivé gramotnosti, tzv. odborné panely, ve kterých byli zastoupeni učitelé základních, středních a vysokých škol a vědečtí pracovníci. U některých gramotností se nechali při vymezení obsahu pojmu inspirovat definicemi používanými v již zmíněných mezinárodních výzkumech, jinde si museli cestu prošlapat sami.

 

Panel

finanční gramotnosti měl situaci nejjednodušší – finanční gramotnost byla v České republice na rozdíl od jiných gramotností definována v roce 2006, v rámci činnosti mezirezortní Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání. Vymezení jednotlivých gramotností jako shrnutí výsledků práce odborných panelů mohou u vás, čtenářů, vyvolat dílem souhlas a dílem diskuzi. Ta je autory vítána, protože předkládané vymezení gramotností nemusí být definitivní.

 

Složení pracovní skupiny

Mgr. Milan Chalupník

vedoucí a odborník PS

ZŠ Seč – ředitel milan.chalupnik@tiscali.cz; info@zs-sec.cz
Ing. Petra Stará Obec Stolany – starostka stolany@chrudim.cz
Ing. Jana Stehlíková, Dis. MěÚ Chrudim – OŠ jana.stehlikova@chrudim-city.cz
Mgr. Jan Doucek Geopark Železné hory doucek@vz.cz
Mgr. Lenka Tomášková Učitelka na MD lenitom@centrum.cz
Mgr. Jaroslav Víšek ZŠ Dr. Peška Chrudim – ředitel jaroslavvisek@seznam.cz
Bc. Dagmar Krčilová MŠ Řestoky – ředitelka msrestoky@seznam.cz
Bc. Iveta Novotná knihovna chrudim noviveta@seznam.cz
Bc. Martin Písař DiS  AO Pisar@seznam.cz
Kateřina Korejtková STS vn.konzult@gmail.com