Obsah

K žádostí o zajištění místa v předškolním zařízení jiné obce

Typ: ostatní
MŠMT Obec a povinnost zajistit místa v mateřské škole pro děti uvedené v § 34, odst. 1 školského zákona.

Zákon č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) hovoří o povinnosti obce dbát o soulad rozvoje vzdělávání a školství jako takového se zájmy občanů obce, mj. s demografickým vývojem. Dbá tedy o dostupnost vzdělávání podle místních podmínek (dle § 177 školského zákona).

 

Dle § 34, odst. 1, školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Obec musí zajistit místa v mateřské škole pro děti uvedené v § 34, odst. 1 školského zákona. Obci náleží povinnost zajistit plnění povinného předškolního vzdělávání pro děti, uvedené v § 34, odst. 3 školského zákona (v případě dovršení tří let do začátku školního roku) s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) ve spádovém obvodu.

 

Z výše uvedených informací, obec musí zajistit místo v mateřské škole pro dítě starší 3 let. Povinnost obce zajistit místa pro děti mladší 5 let bylo zaneseno v novele školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb., s účinností od září 2017, kdy se změnila pravidla přednostního přijímání dětí ke vzdělávání v mateřské škole (od září 2017 se toto týkalo dětí starších čtyř let, od září 2018 dětí starších tří let).

 

V případě, že nelze děti starší 3 let z kapacitních důvodů přijmout nebo obec mateřskou školu nezřizuje, má obec, ve které má dítě místo trvalého pobytu, povinnost zajistit mu místo v jiné mateřské škole zřizované obcí nebo svazkem obcí (ustanovení § 179 odst. 2 školského zákona).

https://www.priruckazastupitele.cz/12-skolstvi/


Vytvořeno: 3. 8. 2023
Poslední aktualizace: 3. 8. 2023 18:18
Autor: . kancelar