Obsah

Nadace J&T ve spolupráci s MŠMT vydala Zprávu o stavu péče o ohrožené děti v České republice v roce 2023

Typ: ostatní
Zpráva o stavu péče o ohrožené děti 2023 V České republice za posledních 15 let významně (o 6 tisíc) vzrostl počet dětí ohrožených zanedbáváním, které byly odebrány z rodiny a umístěny do pěstounské nebo ústavní péče.

Zprávu o stavu péče o ohrožené děti v ČR v roce 2023, která vznikla ve spolupráci Nadace J&T (zajistila sběr a zpracování dat vztahujících se k sociálním službám a veškerých dalších dat) a MŠMT (provedlo statistickou analýzu o výkonu sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) za jednotlivé správní obvody obcí s rozšířenou působností, analýzu dat školských výkazů Z14 o činnosti dětských domovů, Z34 o činnosti Středisek výchovné péče, analýzu dat z šetření mezi krajskými úřady a z dat mimořádného šetření mezi zařízeními výkonu ústavní a ochranné výchovy. Více viz Hlavní zjištění a Doporučení níže a přiložená Závěrečná výzkumná zpráva.

lavní zjištění

  • V České republice za posledních 15 let významně (o 6 tisíc) vzrostl počet dětí ohrožených zanedbáváním, které byly odebrány z rodiny a umístěny do pěstounské nebo ústavní péče.
  • Panují velké rozdíly v míře odebírání dětí z rodiny mezi kraji i mezi jednotlivými OSPOD.
  • Existuje velmi silná souvislost mezi podílem dětí odebraných z rodiny a podílem obyvatel v sociálních problémech jako jsou exekuce a bytová nouze a zároveň nedostatečnou nabídkou sociálních služeb pro ohrožené rodiny.
  • Řešení je v rozvoji preventivních služeb a přijetí zákona o podpoře v bydlení.
  • Prevence ohrožení dítěte, zejména ohrožení plynoucího ze zanedbávání a nedostatků v péči, zůstává Achillovou patou systému. Služby nedokážou reagovat a předejít ohrožení dítěte v situaci, kdy problém rodiny není ještě tak rozsáhlý. Přitom v riziku, že se dítě stane ohrožené zanedbáváním či špatným zacházením může být až 300 tisíc dětí v České republice.
  • Právě zanedbávání a špatné zacházení je důvodem pro umístění dítěte do náhradní péče více než v 80 % případů. Tyto děti tak tvoří největší skupinu dětí umístěných do státní péče. Přičemž rozsah ohrožení v mnoha případech není tak závažný, aby nebyl řešitelný právě podporou preventivními službami zaměřenými na rodinu v terénu.
  •  

Vytvořeno: 10. 6. 2023
Poslední aktualizace: 10. 6. 2023 18:25
Autor: admin w