Obsah

informace pro MAP

Typ: ostatní
Termíny setkání příjemců IPo MAP pro rok 2020/2021 – září: 22.9.2020, únor: 23.2.2021 , květen: 17.5.2021
Workshop k PR a MAP navenek – 16. října 2020 (přeloženo z jara 2020, přihlášení se již hlásit nemusí)
Workshop k metodologii výzkumu pro MAP – 11.9.2020 (během on-line výuky na jaře 2020, které jsem se zúčastnila, jsem objevila praktické metody k dotazníkovému šetření a jeho vyhodnocení. Na základě této zkušenosti jsem domluvila termín workshopu i pro MAP, je možné nabídnout i kolegům z MAS nebo dalším zájemcům, workshop není hrazen z projektu SRP, více informací najdete níže).
Předávání informací z IKAP do MAP­ – ve spolupráci s paní Drábovou byla připravena tabulka aktivit IKAP Pardubického kraje a seznam zapojených škol (viz příloha e-mailu). Cílem bylo předávání informací mezi MAP a KAP (IKAP) oběma směry.

  • Termíny setkání příjemců IPo MAP pro rok 2020/2021 – září: 22.9.2020, únor: 23.2.2021 , květen: 17.5.2021
  • Workshop k PR a MAP navenek – 16. října 2020 (přeloženo z jara 2020, přihlášení se již hlásit nemusí)
  • Workshop k metodologii výzkumu pro MAP – 11.9.2020 (během on-line výuky na jaře 2020, které jsem se zúčastnila, jsem objevila praktické metody k dotazníkovému šetření a jeho vyhodnocení. Na základě této zkušenosti jsem domluvila termín workshopu i pro MAP, je možné nabídnout i kolegům z MAS nebo dalším zájemcům, workshop není hrazen z projektu SRP, více informací najdete níže).
  • Předávání informací z IKAP do MAP­ – ve spolupráci s paní Drábovou byla připravena tabulka aktivit IKAP Pardubického kraje a seznam zapojených škol (viz příloha e-mailu). Cílem bylo předávání informací mezi MAP a KAP (IKAP) oběma směry.

 

Workshop – PR a komunikace MAP navenek (prezenčně)

 

Termín konání:

16.10.2020, od 9.00 hod. – 15.00 hod.

Místo konání:

NPI ČR Pardubice, Za Pasáží 657

Lektor:

 

Doporučeno:

Mgr. Renata Třísková


Realizátoři MAP

Poplatek:

550 Kč

Číslo programu:

N80-01-19-201

Obsah programu a přihlášení:

https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/?search=N80-01-19-202

 

Nástroje a možnosti pro komunikaci MAP  „navenek“

• Konkrétní příklady dobrého PR
• Rozbor PR prezentace Vašeho MAP
• Jak napsat tiskovou zprávu a zákonitosti psaní PR textů
• Jak, kdy a která média (ne)máme šanci zaujmout
• Jak zapojit aktéry do propagace MAP

Paní lektorka by ráda od každého účastníka před zahájením semináře získala ukázku jeho/její práce (TZ, reportáže, příspěvek na web) a odkaz na web MAP.

 

 

Workshop – metodologie výzkumu pro MAP (on-line pomocí Temas)

 

Termín konání:

11.9.2020, od 9.30 hod. – 15.30 hod.

Místo konání:

NPI ČR Pardubice, Za Pasáží 657

Lektor:

 

Doporučeno:

Doc. PhDr. Jana Havigerová, Ph. D., Mgr. Jiří Haviger


Realizátoři MAP

Poplatek:

550 Kč

Číslo programu:

U59-01-19-202

Obsah programu a přihlášení:

https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/?search=U59-01-19-202

 

Cílem workshopu je naučit účastníky připravit dotazníkové šetření s možností objektivního vyhodnocení a s možností interpretovat zjištěná data z dotazníků. Pozornost bude věnována metodologickému výzkumu, proměnným, hypotézám, formulacích hypotéz, nejčastějším chybám při zadávání dotazníkového šetření a při vyhodnocování a interpretaci. Ve většině výzkumných témat se dají formulovat výzkumné problémy tří druhů. Deskriptivní: Jaké druhy pochval používají učitelé? Relační: Jaký je vztah mezi druhem pochval používaných učitelem a výkony žáků? Kauzální: Jaká je účinnost oddálené pochvaly na výkon žáků ve srovnání s bezprostřední pochvalou? Hypotézy se dají formulovat jen k relačnímu a kauzálnímu výzkumnému problému. Proč? Protože hypotéza je definována jako tvrzení o vztahu mezi 2 proměnnými. Nejlehčí (čas, prostředky) je deskriptivní výzkumný problém, pak relační, nakonec kauzální. Naopak nejhodnotnější, nejcennější výsledky pro pedagogickou teorii má kauzální, pak relační, pak deskriptivní problém.

 

 

 

Tento workshop proběhne on-line pomocí MS Teams, vznikne videozáznam pro účastníky a bude možné se k informacím z workshopu díky videozáznamu vracet.

 


Přílohy

Vytvořeno: 23. 6. 2020
Poslední aktualizace: 23. 6. 2020 8:50
Autor: