Obsah

OPVVV_Termín pro podání ZoR se blíží

Typ: ostatní
OPVVV_Termín pro podání ZoR se blíží 1 OPVVV_Termín pro podání ZoR se blíží

Postup pro předložení zprávy o realizaci naleznete na odkazu:
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1015298.htm?a=1

Pokud je v ZoR vygenerován indikátor 60000, zkontrolujte, že se korektním způsobem v ZoR zobrazují související indikátory z IS ESF2014+:
1.      dosažená hodnota indikátoru 60000 odpovídá součtu dosažených hodnot indikátorů 60001 a 60002
2.      dosažená hodnota indikátoru 60000 odpovídá dosažené hodnotě indikátoru 60500
3.      dosažená hodnota indikátoru 60500 (odpovídá součtu dosažených hodnot indikátorů 60501 a 60502
dosažená hodnota indikátoru 60000 odpovídá součtu dosažených hodnot indikátorů 60900 (a 61000  a 61100

Pokud nejsou tyto indikátory v ZoR korektně uvedeny, zkontrolujte jejich vyplnění v IS ESF2014+, včetně vyplnění dosaženého vzdělání na jednotlivých kartách účastníků.

Po případné úpravě v IS ESF2014+ je nutné indikátory opětovně aktualizovat v ZoR, a to dvěma kroky:

1.      záložka Indikátory - horní tabulka Indikátory na projektu, zvolte libovolný 6kový indikátor statistické povahy (vyjma indikátoru 60000) a stiskněte tlačítku Vykázat změnu/přírůstek. Tímto úkonem dojde k aktualizaci vykazovaných indikátorů (všech indikátorů) do spodní tabulky Indikátory vykazované za sledované období. Nebo v tabulce Indikátory na projektu vstupte na konkrétní chybějící indikátor a stiskněte Vykázat změnu/přírůstek. Aktualizací se indikátor načte do spodní tabulky.

2.      druhým krokem je aktualizace hodnot, pokud došlo k jejich úpravě v IS ESF2014+ - prostřednictvím stisknutí pole Aktualizuj data z IS ESF14+ na libovolném 6kovém indikátoru ze spodní tabulky.

Pokud ani po těchto úkonech se indikátory nezobrazí v ZoR korektním způsobem, kontaktujte prosím interní depeší technickou podporu s žádostí o nápravu těchto indikátorů.

ŘO OP VVV


Vytvořeno: 2. 10. 2020
Poslední aktualizace: 2. 10. 2020 10:38
Autor: