Obsah

 

 

 

MAP 4

Tipy pro žadatele výzvy akční plánování v území (výzva OP JAK č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP)"

ŘO OP JAK, zveřejněn k 


 

Dokument byl zpracován za účelem eliminace formálních chyb v žádosti o podporu a jejích přílohách a vychází z dosavadních výsledků fáze kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti u žádostí, které byly předloženy k datu 1. průběžné uzávěrky. Dokument je dostupný pod záložkou Ostatní dokumenty – k výzvě/žádosti o podporu. Tipy pro žadatele (261.79 kB)

Záznam ze semináře

https://opjak.cz/aktuality/zaznam-ze-seminari-pro-zadatele-vyzvy-op-jak-c-02_23_017-akcni-planovani-v-uzemi-map/

Kalkulačka jednorázové částky (b1)

https://opjak.cz/kalkulacka-jednorazove-castky-b1/?fbclid=IwAR0iBxP5ms64HyfZxNEwnn-7qVtzldikG9KRVI9dbcqpNWZYtk4sYdrFs1M

Avíza výzev Akční plánování v území – MAP a Akční plánování v území – IDZ

 / 

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje dne 8. 6. 2023 avízo výzvy č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP (APU – MAP) a avízo výzvy č. 02_23_018 Akční plánování v území – IDZ (APU – IDZ). Upozorňujeme, že avízo výzvy je verze informativního charakteru a do vyhlášení výzvy může dojít ve výzvě a pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část k úpravám či doplněním. Vyhlášení výzvy APU – MAP je plánováno na 19. 6. 2023, vyhlášení výzvy APU – IDZ je plánováno na 22. 6. 2023.

Avízo výzvy APU – MAP je k dispozici ZDE.

Avízo výzvy APU – IDZ je k dispozici ZDE.

https://opjak.cz/aktuality/aviza-vyzev-akcni-planovani-v-uzemi-map-a-akcni-planovani-v-uzemi-idz/

 

Vzory příloh žádosti o podporu k připravované výzvě Akční plánování v území – MAP

25. 4. 2023

ŘO OP JAK zveřejňuje vzory vybraných čtyř příloh, které budou vyžadovány u žádostí o podporu předkládaných do připravované výzvy Akční plánování v území – MAP. Ostatní vzory příloh budou zveřejněny v den vyhlášení výzvy.

Stanovisko Regionální stálé konference  
Potvrzení Magistrátu hl. m. Prahy
Souhlas školy se zařazením do MAP OP JAK
Seznam škol v ORP/MČ

 

https://opjak.cz/aktuality/vzory-priloh-zadosti-o-podporu-k-pripravovane-vyzve-akcni-planovani-v-uzemi-map/