Obsah

MAP - ORP Moravská Třebová

Typ: ostatní
MAP - ORP Moravská Třebová MAP rozvoje vzdělávání II pro území ORP Moravská Třebová

MAP rozvoje vzdělávání II pro území ORP Moravská Třebová

Projekt MAP II, jehož realizátorem je MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o. p. s., je realizován od 1. 8. 2018.

 

Sdílíme…

Během dvou let činnosti jsme připravili více než 40 akcí pro pedagogy a rodiče a nabídli cílovým skupinám nejen inspiraci v nových metodikách a přístupech, ale také výměnu praktických zkušeností z již osvědčených strategií a metod výuky. V rámci „rodičovských kaváren k nám zavítali hosté zvučných jmen, jako je např. Marek Herman, Martin Jan Stránský, Zdeněk Martínek, Lidmila Pekařová a mnoho dalších. Jsme rádi, že tato forma setkávání si u rodičovské veřejností získala svoji oblibu a jsou hojně navštěvovány rodinnými příslušníky napříč generacemi i pohlaví.

Tvoříme…

V implementační části projektu jsme se tematicky zaměřili na podporu regionální identity a vytváření vztahu ke kraji, obci, ve které děti/žáci již od útlého věku žijí. Napříč pracovními skupinami vznikl tvůrčí tým z pedagogů MŠ i ZŠ, kronikářů, pracovníků muzeí, knihoven, který využívá všech aspektů místního prostředí (přírodních, kulturních, historických a sociopolitických souvislostí) k tvorbě metodických materiálů vhodných do výuky, ale také questů a samoobslužných programů pro širší veřejnost. Vzniká tak soubor „Regionální učebnice“, která je stavěna hlavně na prožitkovém učení a ověřování základních gramotností napříč předměty. Jsme rádi, že patronaci nad těmito aktivitami převzaly města a obce z území a věříme, že budou dlouhodobě zajímavým zpestřením nejen výuky, ale také pro obyvatele a návštěvníky regionu.

Spolupracujeme…

Vítaným krokem odborného realizačního týmu byla podpora a spolupráce při vzniku nového Centra environmentální výchovy Stolístek Linhartice (v prostorách bývalé ZŠ Linhartice), které bude sloužit environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. Učitelé většiny škol spolupracovali při tvorbě výukových programů, které povedou děti /žáky k myšlení, jednání  a odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách. Tyto programy budou v rámci projektu MAP II nabízeny jako lektorované k formální i neformální výuce nebo mohou být využity jako samoobslužné přímo ve školách (budou součástí Regionální učebnice).

Půjčování „kufrů plných pomůcek“ patří také k dlouhodobým aktivitám projektu, které se osvědčily. Aspoň jedna zpětná vazba za mnohé:

„Z projektu MAP II jsme do naší základní školy v Chornicích obdrželi po dobu jednoho měsíce velmi zajímavé didaktické pomůcky. Jednalo se o tzv. kufry, které zahrnovaly vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a Čtenářskou gramotnost. Součástí výbavy byl také 3D stereomikroskop a pro zpestření výuky informatiky také ozoboti.

Využili jsme pestré nabídky naučných knih a uspořádali pro děti kooperativní výuku ve skupinkách. Děti získané vědomosti z předložených knih prověřovaly v pracovních listech a poté seznamovaly své spolužáky se zajímavostmi  jednotlivých evropských měst nebo států.

Na závěr v každé skupině žáci vybrali to, co je nejvíce z knih oslovilo, a zahráli si na cestovatelského průvodce.

Největším lákadlem byl ale bezesporu mikroskop, který je možno propojit s interaktivní tabulí i počítačem. Děti si prohlédly detailní stavbu rostlinných i živočišných vzorků a žasly, jak jsou zvětšené objekty zajímavé, mnohdy až strašidelné.

Za zapůjčené pomůcky moc realizačnímu týmu MAP II děkujeme a jsme moc rádi, že jsme je mohli v našich vyučovacích hodinách vyzkoušet.

Těšíme se na další nápady a nabídky, určitě se budeme těšit na další spolupráci.“

(Mgr. Milena Truhlářová a Mgr. Kateřina Hlaváčová, ZŠ a MŠ Chornice)

Ani v době „COVIDové“ nezahálíme…

Vzhledem k vývoji situace a v souvislosti s uzákoněním distanční výuky pokračujeme ve sdílení dobré praxe v oblasti využívání ICT technologií k externí výuce. Na jaře 2020 se jasně ukázalo, jak moc je důležité reagovat flexibilně, dle skutečných potřeb škol. Ukazatelem vhodně zvolených témat pro podporu online vzdělávání byla vždy 100% naplněnost celkem 11 webinářů a požadavek ze strany škol je v této činnosti i nadále pokračovat prezenčně.

V souvislosti s distanční výukou také speciální pedagogové PS Rovné příležitosti poskytovaly flexibilně pomoc a podporu žákům se speciálně vzdělávacími potřebami (na základě požadavků od škol) formou online konzultací. Domníváme se, že zkušenosti i této aktivity budou v budoucnu důležité pro jednání škol se svými zřizovateli.

Na závěr chceme poznamenat, že nás práce v projektu MAP II stále baví a vnímáme ji jako smysluplnou. To nám dává novou energií hledat další podněty pro naši práci v dalším období.

 

Za realizační tým

 

Ing. Lenka Bojanovská

Hlavní manažer projektu

 

 

 


Vytvořeno: 2. 9. 2020
Poslední aktualizace: 2. 9. 2020 14:56
Autor: