Obsah

Zajímavé dokumenty

METODIKA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRIORITNÍ OSU 3 OP VVV

Metodika rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV

Kodex školy - příloha Metodiky rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV

 

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2017 - 2018

AP_SRR_17_18.

 

Geopark Železné hory

Geopark Železné hory

Katalog produktů "Inspirováno pravěkem"

 

Příklad Strategie rozvoje školy

Důležitou částí této inspirace je především konkrétní plán akcí, který se podařilo úspěšně naplnit.

ukázka strategie školy

 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od 1. února 2017

Text upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, je účinný od 1. února 2017.  

Upravené znění RVP PV zohledňuje v nové kapitole 10 vzdělávání dětí od dvou do tří let věku v mateřské škole včetně podmínek pro jejich vzdělávání. K dílčím doplněním nebo úpravám původního znění došlo v kapitole 1.1, 4, 7.6 a 12.

zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-predskolni-vzdelavani-od-1

 

Prezentace k IPs - systémové projekty dle představené na místní konferenci SRP v Pardubicích

Čtěte více zde: Inkluze workshop SRP - Kvalitní škola

                           KSH SRP   ČŠI Krajský akční plán

                           Podpora práce učitelů PPUČ SRP

                           Implementace kariérního systému učitelů

                           Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj-KIPR

                           ASZ a MAP

 

 
Síť center polytechnického a přírodovědného vzdělávání

Ke stažení:

Síť center polytechnického a přírodovědného vzdělávání SCPPV_3.3 (1)

 

Koncepce podpory rozvoje nadání

Ke stažení:
Koncepce podpory_rozvoje_nadani_2014-2020 (2)

Průvodce k úpravám RVP

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6433

 

Brožura matematika Hejného