Obsah

Nabídka online vzdělávacích aktivit

Typ: ostatní
Nabídka online vzdělávacích aktivit 1 Nabídka online vzdělávacích aktivit - v lavici

Webináře

Nabídka online vzdělávacích webinářů, jejichž výhodou je absolvování z pohodlí domova, sdílení zkušeností z praxe, využití online chatu s lektorkou webináře a v neposlední řadě získání osvědčení o absolvování a přístup k materiálům z webináře pro každého účastníka. Nabídku našich webinářů na aktuální pedagogická, psychologická či speciálně pedagogická témata přikládáme do přílohy. Kompletní nabídku najdete na našich webových stránkách www.vlavici.cz.

Pomůcky, pracovní sešity, hry

Dále bychom Vám rádi představili nabídku našich produktů, jako vydavatelství vydáváme celou řadu didaktických pomůcek a pracovních sešitů. V nabídce najdete pracovní sešity z českého jazyka, matematiky, vlastivědy, pro žáky se specifickými poruchami učení. Také nabízíme didaktické deskové hry, pexesa nebo přehledové karty učiva, které slouží jako pomocník všem žákům nebo pedagogům. Katalog našich produktů najdete v příloze.

Přijímací zkoušky

Od 15. 9. 2020 jsme spustili novou online aplikaci – Přijímačky V lavici, tisícovky otázek jako příprava k přijímacím zkouškám najdete na www.prijimacky.vlavici.cz, je možné nabídnout pedagogům, žákům i jejich zákonným zástupcům. V rámci licence pro třídu je možné pracovat na testech společně, jednotlivé účty můžete nabídnout Vašim žákům končících ročníků, aby hravě zvládli přijímací zkoušky na víceletá gymnázia nebo na střední školy. V rámci webové aplikace získá každý uživatel zpětnou vazbu v podobě vyhodnocení zadaní. V aplikaci neustále přidáváme nové.

Kurzy v rámci DVPP

I na letošní školní rok jsme připravili nabídku akreditovaných kurzů MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Mezi akreditovanými kurzy najdete:

  • ADHD – práce s dítětem/žákem s poruchami chování
  • Šikana – jak pracovat se šikanou ve třídě?
  • Školní zralost
  • Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga

Nebo kurz – Logopedický asistent – preventista řečové výchovy, určený především pro paní učitelky z MŠ a prvního stupně základní školy. Akreditované kurzy jsou realizované online distanční formou.

 

Katalog - podzim 2020

e-přijímačky

Nabídka webinářů - listopad 2020

 


Přílohy

Vytvořeno: 4. 11. 2020
Poslední aktualizace: 4. 11. 2020 11:27
Autor: