Obsah

METODICKÁ PODPORA ČŠI

Typ: náš tip | ostatní
čši Metodická podpora škol

Česká školní inspekce v uplynulém období vytvořila několik nových metod, postupů a nástrojů pro hodnocení kvality a efektivity škol a školských zařízení i vzdělávací soustavy jako celku. Některé z těchto nástrojů byly konstruovány tak, aby byly využitelné nejen pro potřeby hodnocení prováděného Českou školní inspekcí, ale zároveň i v rámci autoevaluačních aktivit přímo jednotlivými školami či školskými zařízeními. V rámci metodické podpory tak některé z těchto nástrojů dává Česká školní inspekce k dispozici

Výroční zprávy 2015/2016 a zjištění z mezinárodních šetření TIMSS 2015 a PISA 2015, kritéria Kvalitní školy a možnosti jejich využití, doporučení pro školy v rámci metodické podpory poskytované na webu organizace.


Vytvořeno: 4. 6. 2017
Poslední aktualizace: 14. 6. 2017 23:39
Autor: admin w