Obsah

DOHODA O SPOLEČNÉM ŠKOLSKÉM OBVODU

Typ: ostatní
Ustanovení § 178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), obsahuje zmocnění ke stanovení školských obvodů spádové školy a umožňuje několik způsobů vymezení školských obvodů s ohledem na to, je-li zřizovatelem školy obec n

Školské obvody základních škol

Ustanovení § 178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), obsahuje zmocnění ke stanovení školských obvodů spádové školy a umožňuje několik způsobů vymezení školských obvodů s ohledem na to, je-li zřizovatelem školy obec nebo svazek obcí.

V případě, že obec zřizuje pouze jednu základní školu, ale nezajišťuje v ní základní vzdělávání (respektive plnění povinné školní docházky) v plném rozsahu, například pouze I. stupeň ZŠ, musí mít uzavřenou dohodu s jinou obcí o vytvoření společného školského obvodu základní školy pro vzdělávání dětí, v daném případě od 6. až 9. ročníku. V této souvislosti musí rovněž stanovit obecně závaznou vyhláškou část společného školského obvodu základní školy. 


Na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR naleznete Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, o vymezení školských obvodů (stav od 1. 1. 2017) včetně vzorů obecně závazné vyhlášky obce, o vymezení školských obvodů - http://www.mvcr.cz/clanek/metodicky-material-c-1-stav-od-1-1-2017.aspx
 

V souladu s § 180 odst. 1 školského zákona zabezpečují dotčené obce, které jsou smluvními stranami dohody, výdaje školských zařízení sloužících základní škole ve společném školském obvodu (např. zařízení školního stravování, školní družina), a to poměrně podle počtu žáků s místem trvalého pobytu v jednotlivých obcích, nedojde-li mezi obcemi k jiné dohodě. Školský zákon tedy stanoví pravidlo, které se použije podpůrně a současně umožňuje smluvním stranám dohodnout odlišná pravidla.

Vytvořeno: 26. 4. 2017
Poslední aktualizace: 5. 1. 2022 12:30
Autor: admin w