Obsah

Konference k rozvoji vzdělání v MAP ORP Chrudim

V přátelské a inspirativní atmosféře proběhla v Luži 6. 6. 2017 Konference MAP ORP Chrudim, která byla koncipována jako výraz uznání pedagogům za jejich práci, jíž si nesmírně vážíme.

Po úvodním mírně odlehčeném zamyšlení starosty Luže R. Zemana nad skutečnými způsoby získávání  podstatných zkušeností v lavicích i mimo ně - s názvem Důležité je vědět kam a kdy, zapůsobila zřejmě  koncentrace pedagogů, program vždy 45 minut/přestávka  a uspořádání sálu a vše dohromady  příjemně evokovalo vzpomínky na školní léta. K tomu hudba českého písničkáře a duchovního Svatopluka Karáska, která tematicky svolávala  k zahájení dalšího vystoupení, dále dobroty pod taktovkou Hotelové školy Bohemia Chrudim a spousta informací jak o životě, tak o vzdělávání. Přítomné pozdravil a povzbudil Mgr. Marek Výborný, člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Pardubického kraje a ředitel Gymnázia Pardubice, Mozartova a aktuální informace na téma - Místní akční plány – Proč to vlastně děláme? - doplnila Mgr. Jitka Baťková, týmová manažerka KA 01 Centra podpory projekt SRP. Vysvětlila nejen souvislost mezi MAPem, "šablonami", síťováním, partnerstvím a vazbou na MŠMT, ale upřesnila i vazby mezi aktuálními projekty navzájem.

Úderem jedenácté hodiny nastal tolik očekávaný okamžik a začal hovořit O životě Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta kardiocentra IKEM. Velmi charismaticky a přitom prostě vyjádřil obdiv k ženám (ředitelkám jako manažerkám) a jejich moudrosti, položil zásadní otázky typu: " Copak se někdo dobře uživí tím, co mu nejde? Copak tě unavuje něco, co tě baví?" Ale také třeba "nadiktoval" vzorec optimální tepové frekvence, pokud to někdo s fyzickou kondicí myslí vážně. Velmi ochotně odpovídal na rozmanité dotazy účastníků.

Inspirace nejen pro život přidala Mgr. et Mgr. Martina Friedlová, trenér, psycholog, kouč a téma vzdělávání uzavřela doporučeními České školní inspekce pro práci škol, školských zařízení a jejich zřizovatelů Ing. Dana Pražáková, Ph.D., z kanceláře ústředního školního inspektora, České školní inspekce.

Všem účastníkům a přednášejícím děkujeme za účast na konferenci a těšíme se na další spolupráci!

 

Informace a inspirace přednášejících naleznete zde:

Důležité je vědět kam a kdy - Radek Zeman

Místní akční plány - Proč to vlastně děláme_Mgr. Jitka Baťková

Jaké jsou ženy manažerky? - Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Inspirace nejen pro život - Mgr. et Mgr. Martina Friedlová

MAP ORP Chrudim - aktuálně - Radek Zeman

Doporučení ČŠI pro práci škol, školských zařízení a jejich zřizovatelů - Ing. Dana Pražáková, Ph.D.

 

Pozvánka

Program

Prezenční listina

 

Fotografie z konference naleznete níže

 

07.06.2017

Konference MAP ORP Chrudim

Konference MAP ORP Chrudim

Konference k rozvoji vzdělávání konaná 6. 6. 2017 v Luži.

Detail