Obsah

1

O projektu

Proč potřebujeme Místní akční plán rozvoje vzdělávání?

Protože úspěch je spojen se strategií.

Spojujeme myšlenky, tvoříme vizi, stanovujeme cíle, naplňujeme je – pomocí plánů a časového vymezení potřebných kroků.

Společně promýšlíme, co už v území umíme, kam se chceme dostat, za jaký čas, jaký výsledek nám bude stačit, jaké výsledky potřebujeme, abychom byli zařazeni do skupiny, která popluje dál a bude odměněna mnoha způsoby. Protože chceme, aby se každé naše dítě "mohlo plavit podle chuti, bylo kapitánem, který určuje směr, protože jen ten, kdo zná mapy světa, ví, že možnosti jsou neomezené, nikdy nekončí, vždy je kam jet a co objevovat."

Chcete se přidat? Kontaktujte nás: mestoluze@seznam.cz

Abychom zvyšovali kvalitu vzdělávání, potřebujeme:

Kvalitní partnerství

Zapojit všechny partnery, kterých se vzdělávání týká a chtějí  vzdělávání řešit, trvalý a otevřený dialog.

Analýza MAP

Zmapovat aktuální stav a vyhodnotit jej (včetně infrastruktury)

Strategie MAP

Domluvou partnerů stanovit priority, cíle, opatření dle pravidel strategického plánování

Akční plán

Konkrétní kroky zapojených škol a dalších partnerů,   

  • příklady aktivit spolupráce
  • návrhy zaměření šablon,           shoda na prioritách
  • přehled o infrastruktuře,
  • vzdělávání cílových skupin

 

Soulad s MAP = specifické kritérium přijatelnosti pro ZŠ, zájmové a neformální vzdělávání, nově MŠ a "šablony2"

 

11.05.2021

1

Řízení školy online

Řízení školy online – webová aplikace, která Vám usnadní řízení a vedení školy. Je určena především managementu škol a školských zařízení, zřizovatelům.

Detail

11.05.2021

1

Ředitel naživo

vedeme školu pro děti

Detail

11.05.2021

ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI A MOTIVACE K POZITIVNÍMU VZTAHU KE KNIZE 1

ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI A MOTIVACE K POZITIVNÍMU VZTAHU KE KNIZE

Ing. Josef Vavřík – ředitel Nadačního fondu LEPŠÍ ŽIVOT

Detail

11.05.2021

1

Chaloupky

učíme řeči přírody

Detail

11.05.2021

EKOŠKOLA 1

EKOŠKOLA

DLOUHODOBÝ MEZINÁRODNÍ PROGRAM

Detail

30.04.2021

Digitální gramotnost prožitkem, na koberci, bez tabletů a počítačů 1

Digitální gramotnost prožitkem, na koberci, bez tabletů a počítačů

Vážená paní, vážený pane, digitální gramotnost se stává důležitou součástí vzdělávání předškolních dětí i mladších školních žáků, proto jsme připravili pro pedagogy Vašeho regionu inspirativní semináře digitální gramotnosti a vhodné pomůcky pro její začlenění do vzdělávacího programu.

Detail

29.04.2021

1

EDUbus stojí, roboti jezdí dál

S ohledem na pandemickou situaci jsme zaparkovali naši polytechnickou laboratoř, ale nezahálíme!

Detail

Fotogalerie

07.06.2017

Konference MAP ORP Chrudim

Konference MAP ORP Chrudim

Konference k rozvoji vzdělávání konaná 6. 6. 2017 v Luži.

Detail

20.03.2017

3. setkání Řídícího výboru

3. setkání Řídícího výboru

3. setkání Řídícího výboru 15. března 2017 v Chrudimi

Detail

01.03.2017

Vodní zdroje

Vodní zdroje

Vodní zdroje

Detail