Obsah

1

O projektu

Proč potřebujeme Místní akční plán rozvoje vzdělávání?

Protože úspěch je spojen se strategií.

Spojujeme myšlenky, tvoříme vizi, stanovujeme cíle, naplňujeme je – pomocí plánů a časového vymezení potřebných kroků.

Společně promýšlíme, co už v území umíme, kam se chceme dostat, za jaký čas, jaký výsledek nám bude stačit, jaké výsledky potřebujeme, abychom byli zařazeni do skupiny, která popluje dál a bude odměněna mnoha způsoby. Protože chceme, aby se každé naše dítě "mohlo plavit podle chuti, bylo kapitánem, který určuje směr, protože jen ten, kdo zná mapy světa, ví, že možnosti jsou neomezené, nikdy nekončí, vždy je kam jet a co objevovat."

Chcete se přidat? Kontaktujte nás: mestoluze@seznam.cz

Abychom zvyšovali kvalitu vzdělávání, potřebujeme:

Kvalitní partnerství

Zapojit všechny partnery, kterých se vzdělávání týká a chtějí  vzdělávání řešit, trvalý a otevřený dialog.

Analýza MAP

Zmapovat aktuální stav a vyhodnotit jej (včetně infrastruktury)

Strategie MAP

Domluvou partnerů stanovit priority, cíle, opatření dle pravidel strategického plánování

Akční plán

Konkrétní kroky zapojených škol a dalších partnerů,   

  • příklady aktivit spolupráce
  • návrhy zaměření šablon,           shoda na prioritách
  • přehled o infrastruktuře,
  • vzdělávání cílových skupin

 

Soulad s MAP = specifické kritérium přijatelnosti pro ZŠ, zájmové a neformální vzdělávání, nově MŠ a "šablony2"

 

15.11.2021

1

Doporučení pro efektivní distanční vzdělávání dětí v mateřské škole v době karantény

Doporučení pro efektivní distanční vzdělávání dětí v mateřské škole v době karantény

Detail

15.11.2021

Tematická zpráva - Distanční vzdělávání v základních a středních školách 1

Tematická zpráva - Distanční vzdělávání v základních a středních školách

Tematická zpráva - Distanční vzdělávání v základních a středních školách

Detail

06.11.2021

ženy v migraci - online seminář 1

ženy v migraci - online seminář

ženy v migraci - online seminář

Detail

06.11.2021

Záznam a výstupy z hromadné konzultace pro IPo MAP – Tabulky investičních priorit 2021 – 2027 1

Záznam a výstupy z hromadné konzultace pro IPo MAP – Tabulky investičních priorit 2021 – 2027

Záznam a výstupy z hromadné konzultace pro IPo MAP – Tabulky investičních priorit 2021 – 2027

Detail

02.11.2021

Laskavcem může být každý. Děti z celé republiky budou v listopadu konat dobré skutky 1

Laskavcem může být každý. Děti z celé republiky budou v listopadu konat dobré skutky

Laskavcem může být každý. Děti z celé republiky budou v listopadu konat dobré skutky

Detail

02.11.2021

SYPO: Nové webináře 1

SYPO: Nové webináře

SYPO: Nové webináře

Detail

21.10.2021

Jak vidí asistenti náplň své práce? Na jaké problémy naráží? 1

Jak vidí asistenti náplň své práce? Na jaké problémy naráží?

Výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na profesi asistentů pedagoga

Detail

Fotogalerie

07.06.2017

Konference MAP ORP Chrudim

Konference MAP ORP Chrudim

Konference k rozvoji vzdělávání konaná 6. 6. 2017 v Luži.

Detail

20.03.2017

3. setkání Řídícího výboru

3. setkání Řídícího výboru

3. setkání Řídícího výboru 15. března 2017 v Chrudimi

Detail

01.03.2017

Vodní zdroje

Vodní zdroje

Vodní zdroje

Detail