Obsah

1

O projektu

Proč potřebujeme Místní akční plán rozvoje vzdělávání?

Protože úspěch je spojen se strategií.

Spojujeme myšlenky, tvoříme vizi, stanovujeme cíle, naplňujeme je – pomocí plánů a časového vymezení potřebných kroků.

Společně promýšlíme, co už v území umíme, kam se chceme dostat, za jaký čas, jaký výsledek nám bude stačit, jaké výsledky potřebujeme, abychom byli zařazeni do skupiny, která popluje dál a bude odměněna mnoha způsoby. Protože chceme, aby se každé naše dítě "mohlo plavit podle chuti, bylo kapitánem, který určuje směr, protože jen ten, kdo zná mapy světa, ví, že možnosti jsou neomezené, nikdy nekončí, vždy je kam jet a co objevovat."

Chcete se přidat? Kontaktujte nás: mestoluze@seznam.cz

Abychom zvyšovali kvalitu vzdělávání, potřebujeme:

Kvalitní partnerství

Zapojit všechny partnery, kterých se vzdělávání týká a chtějí  vzdělávání řešit, trvalý a otevřený dialog.

Analýza MAP

Zmapovat aktuální stav a vyhodnotit jej (včetně infrastruktury)

Strategie MAP

Domluvou partnerů stanovit priority, cíle, opatření dle pravidel strategického plánování

Akční plán

Konkrétní kroky zapojených škol a dalších partnerů,   

  • příklady aktivit spolupráce
  • návrhy zaměření šablon,           shoda na prioritách
  • přehled o infrastruktuře,
  • vzdělávání cílových skupin

 

Soulad s MAP = specifické kritérium přijatelnosti pro ZŠ, zájmové a neformální vzdělávání, nově MŠ a "šablony2"

 

22.02.2021

Jak bude vypadat škola budoucnosti? Výuka ve třídě i online, shodují se učitelé s IT odborníky 1

Jak bude vypadat škola budoucnosti? Výuka ve třídě i online, shodují se učitelé s IT odborníky

To, co by trvalo roky, šlo najednou za několik měsíců. Během nich si učitelé osvojili používání celé řady IT nástrojů. Vývojáři je navíc dokázali v rekordně krátké době přizpůsobit novým požadavkům. Představa, jak bude fungovat škola budoucnosti, díky tomu letos dostala velmi konkrétní podobu.

Detail

22.02.2021

1

Děti jako vládní priorita - apel

České pojetí nouzového stavu doprovázené opakovaným plošným uzavřením škol, omezením zájmového i neformálního vzdělávání a sociálních kontaktů těžce dopadá na všechny děti, na přibližně 10 % nejvíce ohrožených dětí má však fatální dopady.

Detail

22.02.2021

Ředitel naživo III 1

Ředitel naživo III

Ředitel naživo III,

Detail

22.02.2021

Kurzy první pomoci pro MAS 1

Kurzy první pomoci pro MAS

Kurzy první pomoci pro MAS

Detail

22.02.2021

Mimořádná doba přináší mimořádné psychické nároky. 1

Mimořádná doba přináší mimořádné psychické nároky.

POSILUJ svoji psychickou odolnost. PEČUJ o své duševní zdraví. POMÁHEJ sobě i ostatním. (https://www.opatruj.se/)

Detail

11.02.2021

1

JAK PODPOROVAT DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM? VYZKOUŠEJTE NOVÝ ONLINE KURZ S ASISTENTY K LEPŠÍ ŠKOLE!

Vzdělávací program Varianty spustil interaktivní online kurz S asistenty k lepší škole.

Detail

08.02.2021

1

Inspiromat - Inspirativní videa

Inspiromat - Inspirativní videa

Detail

Fotogalerie

07.06.2017

Konference MAP ORP Chrudim

Konference MAP ORP Chrudim

Konference k rozvoji vzdělávání konaná 6. 6. 2017 v Luži.

Detail

20.03.2017

3. setkání Řídícího výboru

3. setkání Řídícího výboru

3. setkání Řídícího výboru 15. března 2017 v Chrudimi

Detail

01.03.2017

Vodní zdroje

Vodní zdroje

Vodní zdroje

Detail