Obsah

Inspirace

V této rubrice naleznete zajímavá videa k oblasti trendů a novinek ve vzdělávání, aktuální články a dokumenty, jejichž znalost je potřebná pro orientaci v tématech MAP. Uvítáme vaše komentáře, názory, doporučení a zkušenosti, diskuse nad uvedenými tématy bude součástí tvorby dokumentu MAP a zdrojem informací pro KA Budování znalostních kapacit. Vítáme též vaše náměty pro zařazení do této rubriky.

 

1 1        1

   www.asociaceampi.cz                      www.zahradaharta.cz/cs                                      https://cs.khanacademy.org/ 

                                                                        realizace zahrad                                       Pro každého studenta, pro každou třídu.

 

 

1             1                1

        codeweek.eu                                            www.etwinning.cz                                         www.abecedapenez.cz

27.11.2020

1

Soutěž finanční gramotnost 10. ročník 2020/2021

Zapoj se i ty! školní kolo končí 8.1.2021

Detail

26.10.2020

1

Komunitní škola Na Dědině

Komunitní škola Na Dědině @www.nadedine.cz · Základní škola

Detail

16.10.2020

Aplikace usnadňující učitelům přípravu poutavých hodin matematiky. 1

Aplikace usnadňující učitelům přípravu poutavých hodin matematiky.

Online aplikace Techambition díky využití umělé inteligence pomáhá středoškolským učitelům zařadit aktivizující a zábavné učební postupy maximálně účinným způsobem.

Detail

13.06.2017

profese učitele

Profese učitele v Evropě: praxe, názory a přístupy

Tato studie analyzuje vztah mezi politikami jednotlivých evropských zemí, které upravují učitelskou profesi, a postoji a názory učitelů v praxi. Studie se zaměřuje na témata jako přípravné i další vzdělávání učitelů, mezinárodní mobilita, ale také demografické údaje, pracovní podmínky učitelů a atraktivita jejich povolání.

Detail

13.06.2017

Finsko

Finská škola hrou. Místo biflování se žáci učí obstát v dnešním světě

Skoro dvě desetiletí se Finsko chlubí špičkovým školstvím a tamní studenti pověstí světových premiantů. Digitální éra si ale podle Helsinek žádá nový přístup - méně knih a sezení v lavicích, zato víc technologií a kontaktu se světem. Loni proto finská vláda nařídila takzvané projektové učení. Studenti si spolu s učiteli sami vyberou téma a několik úhlů pohledu na něj. Stejně jako čas, který tématu mu věnují.

Detail