Obsah

Inspirace

V této rubrice naleznete zajímavá videa k oblasti trendů a novinek ve vzdělávání, aktuální články a dokumenty, jejichž znalost je potřebná pro orientaci v tématech MAP. Uvítáme vaše komentáře, názory, doporučení a zkušenosti, diskuse nad uvedenými tématy bude součástí tvorby dokumentu MAP a zdrojem informací pro KA Budování znalostních kapacit. Vítáme též vaše náměty pro zařazení do této rubriky.