Obsah

08.04.2021

Podcast OP JAK 1

Podcast OP JAK

Podcast OP JAK

Detail

06.04.2021

Konzultace MŠMT ke střednímu článku podpory pro ředitele 1

Konzultace MŠMT ke střednímu článku podpory pro ředitele

Střední článek podpory ve dnech 25. a 26. března představil své plány ředitelům základních a mateřských škol v semilském a svitavském regionu, které byly vybrány pro pilotáž.

Detail

08.02.2021

Revize ICT 1

Revize ICT

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Detail

29.12.2020

Chcete pilotovat kombinované vzdělávání na základní či střední škole? Je spuštěna nová výzva 1

Chcete pilotovat kombinované vzdělávání na základní či střední škole? Je spuštěna nová výzva

Cílem pokusného ověřování je připravit kvalitní podklady pro rozhodování MŠMT o tom, zda začlenit kombinované vzdělávání v období plnění povinné školní docházky do systému vzdělávání ČR i pro běžnou situaci a připravit podklady pro případnou právní úpravu.

Detail

STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY ČR DO ROKU 2030+

 
Proč nová strategie?

S končící účinností Strategie vzdělávací vzdělávací politiky ČR do roku 2020 je nutné připravit nový kontinuálně navazující dokument, který bude definovat priority, cíle a opatření vzdělávací politiky a vzdělávacího systému v dalším období. Proto MŠMT na konci roku 2018 zahájilo přípravu nové Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+ (“Strategie 2030+”).

 
Základní informace o přípravě Strategie 2030+

V lednu 2019 ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga ustanovil osmičlenou expertní skupinu pod vedením zkušeného akademika prof. Arnošta Veselého (více o skupině a jejích členech níže). Úkolem expertů byla příprava výchozího dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+, který má definovat vizi, priority a cíle vzdělávací politiky v období přesahujícím horizont roku 2030. V listopadu roku 2019 představila skupina materiál na veřejné konferenci k HSVP2030+ a v průběhu listopadu a prosince je možné zasílat své podněty a připomínky k tomuto dokumentu. 

 

Po dokončení projednávání dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+ budou zahájeny práce na formulacích jednotlivých opatření vedoucích k naplnění vytyčených cílů, a to v podobě tvorby konkrétního implementačního plánu a nastavení řízení naplňování Strategie 2030+. I v této fázi přípravy Strategie 2030+ je plánována série diskuzí s odbornou i širokou veřejností tak, aby byly zohledněny podněty co možná nejvíce zainteresovaných aktérů. Celkové dokončení Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ je plánováno na jaře 2020, přičemž přibližně v polovině tohoto roku je pak možné očekávat schválení vládou ČR.

Více informací naleznete ZDE

 

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

Podněty k návrhu testu Strategie 2030+ a implementačních karet

 

Prezentace Strategie 2030
Prezentace KO inovace oborové soustavy
Prezentace nerovnosti
Prezentace podpora a řízení škol
Prezentace předškolní vzdělávání
Prezentace RVP