Obsah

1

Aktuality

20.05.2020

Až se sejdeme ve škole 1

Až se sejdeme ve škole

Až se sejdeme ve škole

Detail

20.05.2020

1

10. číslo Speciálu pro podporu výuky na dálku.

Hlavní pozornost věnujeme i tento týden přijímacím a závěrečným zkouškám a nově adresné individualizované podpoře, kterou v současné době nabízejí pracovníci NPI ČR vybraným školám v jednotlivých krajích. Tradičně přinášíme rubriku ke společnému vzdělávání, aktuální nabídku webinářů NPI ČR a program vysílání ČT2 UčíTelka pro nadcházející týden. Znovu otevíráme téma hodnocení žáků: kromě webinářů nabízíme také prakticky zaměřenou metodickou příručku, která učitele provede aspekty hodnocení procesu učení a výsledků vzdělávání, formami hodnocení (sumativní, slovní a formativní), jejich kritérii a metodami, ale i významem zpětné vazby a sebehodnocení žáků.

Detail

15.05.2020

Podpůrné metodiky pro školy (MŠ, ZŠ i SŠ) 1

Podpůrné metodiky pro školy (MŠ, ZŠ i SŠ)

Zajímavé metodiky pro školy, které prakticky popisují, jak znovu najet na prezenční výuku. První je podrobnější s konkrétními popisy možných aktivit s dětmi / se žáky. Druhá metodika je přehledná pro svou stručnost.

Detail

15.05.2020

1

Vzdělávání v mateřských školách v období nouzového stavu

Vzdělávání v mateřských školách v období nouzového stavu

Detail

15.05.2020

1

Speciál č. 9 na podporu výuky na dálku

Kromě nabídky webinářů NPI ČR pro tento týden (také jako samostatná stránka v příloze) a aktuálního programu vysílání ČT2 UčíTelka, zde naleznete také řadu informací a zdrojů nejen k podpoře výuky na dálku. Speciál je tentokrát věnován prioritně přípravě na přijímací zkoušky a závěrečné či maturitní zkoušky (CERMAT, ČŠI, MŠMT). Přinášíme rovněž materiál Úřadu vlády ČR k negativnímu působení současné situace na děti a mládež a aktuální zkušenosti odborníků v oblasti primární prevence. Pozornost věnujeme i podpoře čtenářství nejen v době „koronavirové“.

Detail

11.05.2020

1

Vzdělávání na dálku v základních a středních školách

Vzdělávání na dálku v základních a středních školách

Detail

užitečné odkazy

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

dys

 

ODBORNÝ PANEL SYPO - 5.6.2019
  1. termín konání dalšího Odborného panelu projektu SYSTÉM PODPORY PROFESNÍHO ROZVOJE UČITELŮ A ŘEDITELŮ (SYPO).

 

Odborný panel se dle avíza na posledním Odborném panelu uskuteční dne 5. 6. 2019 od 10:00 – 16:00 na centrálním pracovišti NIDV v Konferenčním centru - Senovážné náměstí 25, Praha 1.

Detailní program a obsah jednání Vám bude zaslán před vlastním konáním Odborného panelu.

 

Prezentace a další materiály z Odb. panelu SYPO 27.2.2019.zip

Zápis z Odborného panelu SYPO - 27.2.2019

Newsletter SYPO září 2019

Badatelsky orientované vyučování (BOV) = metoda 4 badatelských kroků