Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 4
poslední

Když výzkum mění praxi 1

Když výzkum mění praxi

Kniha Když výzkum mění praxi: Deset příběhů učitelů a akademiků zapojených do akčního výzkumu je určena především učitelům z praxe, studentům učitelství a akademikům, kteří se zajímají o akční výzkum, případně jej sami chtějí vyzkoušet. celý text

ostatní | 12. 4. 2021 | Autor: M K
1

Soutěž finanční gramotnost 10. ročník 2020/2021

Zapoj se i ty! školní kolo končí 8.1.2021 celý text

ostatní | 27. 11. 2020 | Autor: M K
1

Komunitní škola Na Dědině

Komunitní škola Na Dědině
@www.nadedine.cz · Základní škola celý text

ostatní | 26. 10. 2020 | Autor: M K
Aplikace usnadňující učitelům přípravu poutavých hodin matematiky. 1

Aplikace usnadňující učitelům přípravu poutavých hodin matematiky.

Online aplikace Techambition díky využití umělé inteligence pomáhá středoškolským učitelům zařadit aktivizující a zábavné učební postupy maximálně účinným způsobem. celý text

ostatní | 16. 10. 2020 | Autor: M K
profese učitele

Profese učitele v Evropě: praxe, názory a přístupy

Tato studie analyzuje vztah mezi politikami jednotlivých evropských zemí, které upravují učitelskou profesi, a postoji a názory učitelů v praxi. Studie se zaměřuje na témata jako přípravné i další vzdělávání učitelů, mezinárodní mobilita, ale také demografické údaje, pracovní podmínky učitelů a atraktivita jejich povolání. celý text

ostatní | 13. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
Finsko

Finská škola hrou. Místo biflování se žáci učí obstát v dnešním světě

Skoro dvě desetiletí se Finsko chlubí špičkovým školstvím a tamní studenti pověstí světových premiantů. Digitální éra si ale podle Helsinek žádá nový přístup - méně knih a sezení v lavicích, zato víc technologií a kontaktu se světem. Loni proto finská vláda nařídila takzvané projektové učení. Studenti si spolu s učiteli sami vyberou téma a několik úhlů pohledu na něj. Stejně jako čas, který tématu mu věnují. celý text

ostatní | 13. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
čši

METODICKÁ PODPORA ČŠI

Metodická podpora škol

Česká školní inspekce v uplynulém období vytvořila několik nových metod, postupů a nástrojů pro hodnocení kvality a efektivity škol a školských zařízení i vzdělávací soustavy jako celku. Některé z těchto nástrojů byly konstruovány tak, aby byly využitelné nejen pro potřeby hodnocení prováděného Českou školní inspekcí, ale zároveň i v rámci autoevaluačních aktivit přímo jednotlivými školami či školskými zařízeními. V rámci metodické podpory tak některé z těchto nástrojů dává Česká školní inspekce k dispozici celý text

ostatní, náš tip | 4. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
šablony

Informace o šablonách pro mateřské a základní školy 2

Praha, 19. května 2017 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání informuje, že v červnu 2017 bude ukončena první výzva na podporu projektů zjednodušeného vykazování (tzv. šablon) pro mateřské a základní školy celý text

ostatní | 22. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
MŠ

Od nového roku dostanou předškoláci pět dní v týdnu natvrdo!

Od 1. 9. 2017 jsou všichni předškoláci, kteří mají v příštím roce nastoupit do základní školy, povinni absolvovat rok předškolního vzdělávání. Mohou navštěvovat veřejné i neveřejné mateřské školy, ale pokud rodiče chtějí, mohou je vzdělávat i doma. celý text

ostatní | 21. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
Etika v praxi

Každý věří, že odolá zlu. Zvládne to ale jen menšina, říká slavný psycholog

Zmanipulovat člověka, aby páchal zlo, je snadné. 75 až 90 procent lidí se bude v určité situaci chovat krutě, říká v rozhovoru pro iDNES.cz slavný psycholog Phillip Zimbardo. Kromě Stanfordského vězeňského experimentu, jenž se navždy zapsal do dějin psychologie, hovoří o fenoménu hrdinství i o krizi dnešních mladých mužů.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-philip-zimbardo-0y5-/zahranicni.aspx?c=A161019_131300_zahranicni_zt celý text

ostatní | 21. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
O. Stefl

Fakta o financování soukromých škol

Na každém žákovi, který přejde do nové soukromé školy, ušetří veřejné rozpočty kolem 20 000 Kč ročně v prvních letech. A pak ušetří každý rok asi 5000 Kč u základní a asi 10 000 Kč u střední, pokud škola s úspěchem projde kontrolou České školní inspekce.
celý text

ostatní | 21. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
průmysl

Souvisí to se vzděláním? Co říkáte?

Průmysl 4.0 je novodobý fenomén, který přinese razantní změny ve fungování výrobních podniků. Ty jsou pro českou ekonomiku velice důležité. Elektronizace a automatizace mají proměnit kompletní plánování, řízení i každodenní chod výroby. Co to ale bude znamenat pro Česko a proč je pro Průmysl 4.0 klíčový fungující eGovernment? celý text

ostatní | 21. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
pilotní aktivity

Komentáře k pilotním aktivitám

Inkluze v praxi
Nepochopitelná geologie celý text

ostatní, náš tip | 12. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
Problémy s asistentem pedagoga 1

Problémy s asistentem pedagoga

Asistent pedagoga podle § 18
Pokud se ve třídě, oddělení nebo skupině vzdělává více žáků (5) s potřebou podpůrných opatření již od druhého stupně podpory, je možné, aby ředitel školy požádal o asistenta pedagoga nad rámec poskytovaných podpůrných opatření. Ředitel školy se rozhoduje sám, bez vyjádření ŠPZ a žádá o podporu z vyhlášeného rozvojového programu. Do počtu těchto žáků se nezapočítávají ti žáci, kteří v téže třídě již čerpají podpůrné opatření, které spočívá ve využití služeb asistenta pedagoga. celý text

ostatní, náš tip | 26. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
DÍVKY BRZY A RYCHLE ZTRÁCÍ ZÁJEM O VĚDU A TECHNOLOGIE 1

DÍVKY BRZY A RYCHLE ZTRÁCÍ ZÁJEM O VĚDU A TECHNOLOGIE

Rozsáhlý průzkum společnosti Microsoft ukazuje, že máme pouhé dva roky na to, abychom české dívky nadchli pro vědu a technologie. Ve srovnání s jinými evropskými státy je zájem dívek v Česku o matematiku, fyziku, chemii, přírodovědu a informatiku od počátku nižší a mnohem rychleji opadá. Průzkum nazvaný „Proč evropské dívky nemají rády vědu a technologie?“ provedl Microsoft v jedenácti evropských zemí mezi 11 500 dívkami ve věku 11-18 let, z toho 500 z Česka. Průzkum hledá odpověď na otázku, proč se ženy věnují přírodovědným a technickým oborům1 v mnohem menší míře než muži. celý text

ostatní | 26. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
školské obvody

DOHODA O SPOLEČNÉM ŠKOLSKÉM OBVODU

Ustanovení § 178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), obsahuje zmocnění ke stanovení školských obvodů spádové školy a umožňuje několik způsobů vymezení školských obvodů s ohledem na to, je-li zřizovatelem školy obec nebo svazek obcí celý text

ostatní | 26. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Tisková zpráva: MŠMT chystá změny v obsahu vzdělávání na českých školách, doposud neveřejně (aktualizace) reakce MŠMT

Má dojít ke zrušení průřezových témat, standardizaci učiva pro jednotlivá období, zavedení periodického podpůrného (sumativního) hodnocení žáků či odlišné maturity pro gymnázia a střední odborné školy. celý text

ostatní | 12. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
menší počty žáků?

Valachová chce „vymazlené“ základní školy: 24 dětí ve třídě. Rozdělí se na matematiku i češtinu

....proměny výuky matematiky, aby skládání maturity z tohoto předmětu nebylo pro studenty takovým strašákem jako dosud. „Všechna gymnázia budou moci využít toho, že budou hodiny matematiky dělit, tedy vzdělávat v menších počtech dětí,“ uvádí Valachová jednu z novinek celý text

ostatní | 12. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
populační kalkulačka

Populační kalkulačka

Dostanou se všechny vaše děti v roce 2020 do mateřské školy? celý text

ostatní | 4. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
RVP

Lišejníky i selhání ministerstva. Co spojuje rámcové vzdělávací programy?

Stovky teoretických požadavků na žáky, nereálná očekávání a rozčarování učitelé – právě tak by se daly popsat rámcové vzdělávací programy (RVP). Unikátní dokumenty, které říkají žákům, co by měli umět, a učitelům, co by měli učit. Realitu ale neformují papíry, nýbrž zcela jiné okolnosti. Žáci tak umí nejlépe především to, co potřebují k přijímacím zkouškám a maturitě a učitele zase drtí hodinové dotace jejich předmětů, které nakonec nejvíc ovlivňují to, co se žáci dozvědí. celý text

ostatní | 4. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
jak pracovat s talentovanými

Qiido Akademie

Qiido Akademie je komplexní systém dalšího vzdělávání zaměřený na systematickou a kontinuální podporu učitelů i ředitelů, s odborným vedením a s důrazem na praktické využití přímo ve vzdělávání a rozvoji žáků s mimořádným intelektovým nadáním, tzv. MiND. celý text

ostatní | 12. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
domácí úkoly

Dětem na prvním stupni domácí úkoly neprospívají, říkají vědci.

Studie ukazují, že domácí úkoly jsou sice prospěšné, ale až od určitého věku.Dětem na prvním stupni by se podle vědců z Dukeovy univerzity v Severní Karolíně neměly zadávat vůbec. celý text

ostatní | 8. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
škola jako společenská laboratoř?

Škola by měla fungovat jako společenská laboratoř, říká Bohumil Kartous

Škola by měla fungovat jako společenská laboratoř, říká Bohumil Kartous celý text

ostatní | 3. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
MAP- příležitost ke změně

Tisková zpráva: Akční plány jako příležitost pro strategický rozvoj vzdělávání

Audit vzdělávacího systému v ČR definoval klíčová témata vzdělávání v ČR, na která by se měla zaměřit pozornost při řízení a rozvoji systému. Přinášíme sérii tiskových zpráv, v nichž se jim budeme postupně věnovat. celý text

ostatní | 29. 1. 2017 | Autor: Správce Webu
financování škol

Školy dostanou peníze podle odučených hodin.

Školy dostanou peníze podle odučených hodin. Zavádíme něco, čemu nikdo nerozumí, vadí Klausovi ml. celý text

ostatní | 19. 1. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Recept na školství? Nabízí ho Němci, Česko je však hluché

Český vzdělávací systém se přežil. Německý byznys přichází s receptem, jak pro průmysl najít a vychovat nové lidi. Uwe Hengstermann žije v Česku jedenadvacet let. celý text

ostatní | 3. 1. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Ondřej Šteffl: Vzdělávání 4N

Ondřej Šteffl: Vzdělávání 4N celý text

ostatní | 3. 1. 2017 | Autor: Správce Webu

Informace o ÚDiF – Úžasné Divadlo Fyziky

Pro inspiraci celý text

ostatní | 2. 1. 2017 | Autor: Správce Webu
#

O čem se diskutovalo ve Skutči

6.12. 2016 proběhlo ve Skutči setkání zřizovatelů, zástupců škol, zástupců rodičů a NNO v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) v ORP Chrudim celý text

ostatní | 27. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 4
poslední