Obsah

Aplikace na volbu povolání

1              1

užitečné odkazy

1

1

1

1

1

1

www.o2chytraskola.cz

Cílem programu Nadace O2 je zlepšit digitální gramotnost mladé generace a rozvíjet efektivní vzdělávání (nejen) za pomoci digitálních technologií.

 

1

Z celé ČR se na nás mohou obrátit rodiče, prarodiče a další rodinní příslušníci, pedagogové, všichni dospělí, kteří mají starost o děti. Nabízíme krizovou pomoc a základní sociální poradenství po telefonu nebo prostřednictvím e-mailu.

606 021 021 (O2 operátor)

pomoc@rodicovskalinka.cz

http://www.rodicovskalinka.cz/

Aktuality

22.02.2021

Jak bude vypadat škola budoucnosti? Výuka ve třídě i online, shodují se učitelé s IT odborníky 1

Jak bude vypadat škola budoucnosti? Výuka ve třídě i online, shodují se učitelé s IT odborníky

To, co by trvalo roky, šlo najednou za několik měsíců. Během nich si učitelé osvojili používání celé řady IT nástrojů. Vývojáři je navíc dokázali v rekordně krátké době přizpůsobit novým požadavkům. Představa, jak bude fungovat škola budoucnosti, díky tomu letos dostala velmi konkrétní podobu.

Detail

22.02.2021

1

Děti jako vládní priorita - apel

České pojetí nouzového stavu doprovázené opakovaným plošným uzavřením škol, omezením zájmového i neformálního vzdělávání a sociálních kontaktů těžce dopadá na všechny děti, na přibližně 10 % nejvíce ohrožených dětí má však fatální dopady.

Detail

22.02.2021

Mimořádná doba přináší mimořádné psychické nároky. 1

Mimořádná doba přináší mimořádné psychické nároky.

POSILUJ svoji psychickou odolnost. PEČUJ o své duševní zdraví. POMÁHEJ sobě i ostatním. (https://www.opatruj.se/)

Detail

11.02.2021

1

JAK PODPOROVAT DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM? VYZKOUŠEJTE NOVÝ ONLINE KURZ S ASISTENTY K LEPŠÍ ŠKOLE!

Vzdělávací program Varianty spustil interaktivní online kurz S asistenty k lepší škole.

Detail

08.02.2021

SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA - PODMÍNKY PRO DISTANČNÍ VÝUKU ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ 1

SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA - PODMÍNKY PRO DISTANČNÍ VÝUKU ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

Po nástupu pandemie nemoci covid-19 se problematikou vzdělávání na dálku kromě národních institucí zabývaly také mezinárodní instituce působící v oblasti vzdělávání, dominantně např. OECD. Navíc jsou k dispozici také zjištění z dřívějších aktivit OECD reflektující situaci před nástupem pandemie nemoci covid-19 a poskytující důležité vstupní informace o podmínkách pro realizaci distančního vzdělávání.

Detail