Obsah

Rámec pro investice do infrastruktury a rámec pro investice pro oblast speciálního školství Pardubického kraje

Typ: ostatní
informace z projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje (KAP Pk). Simona Petrásová, NIDV Pardubice

Pátá aktualizace Rámce pro investice do infrastruktury v Pardubickém kraji/Seznamu projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD (dále jen Rámec) byla schválena a odeslána ke zveřejnění na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Schválen a odeslán ke zveřejnění byl i seznam projektových záměrů pro oblast speciálního školství.

Pro žadatele uvedené v těchto dokumentech je splněna podmínka jednoho z kritérií přijatelnosti při podávání žádostí o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu. Dokumenty byly zpracovány při realizaci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje (KAP Pk).

Příprava páté aktualizace Rámce byla zahájena na základě nových výzev některých MAS pro předkládání projektových záměrů CLLD a s tím spojeném zájmu SŠ a VOŠ o doplnění nových projektových záměrů. Při této aktualizaci byly doplněny záměry CLLD SŠ a VOŠ. Záměry škol zřizovaných Pardubickým krajem byly projednány a schváleny Radou Pardubického kraje, jsou v souladu s koncepcí vzdělávání kraje a rovněž i s podmínkami IROP (CLLD).

Analogicky proběhla příprava seznamu projektových záměrů pro oblast speciálního školství (infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života).

Návrhy aktualizovaného Rámce a seznamu pro oblast speciálního školství byly projednány pracovními týmy (platformami) projektu KAP Pk, následně odsouhlaseny Pracovní skupinou Vzdělávání a dne 19. 8. 2019 schváleny Regionální stálou konferencí Pardubického kraje.

Oba dokumenty jsou přiloženy k této zprávě a odeslány ke zveřejnění na územní dimenzi Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

http://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP/Ramce-pro-investice-do-infrastruktury


Přílohy

Vytvořeno: 21. 9. 2019
Poslední aktualizace: 21. 9. 2019 22:53
Autor: