Obsah

Šablony distanční formou ve školním roce 2020/2021

Typ: ostatní
Šablony distanční formou ve školním roce 2020/2021 1 Šablony distanční formou ve školním roce 2020/2021

Milí kolegové,

chtěla bych Vás upozornit, že na webu OP VVV byla zveřejněna informace k realizaci šablon distanční formou ve školním roce 2020/2021: https://opvvv.msmt.cz/aktualita/realizace-sablon-distancni-formou-v-novem-skolnim-roce-2020-2021.htm.

V případě dotazů se můžete také obracet na e-mailovou adresu pro MAS: sablonymas@msmt.cz. Dotazy na této adrese standardně zodpovídám já.

S pozdravem,

Lucie Karešová  

 

Mgr. Lucie Karešová

Zástupkyně ředitelky Odboru administrace zjednodušených projektů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Odbor administrace zjednodušených projektů

Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

Korespondenční adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Mob.: +420 724 131 065  |  Tel.: +420 234 814 234

Email: lucie.karesova@msmt.cz | www.msmt.cz

 

Školy a školská zařízení mohou od září 2020 realizovat šablony distanční formou pouze v situacích, které stanovuje Manuál k provozu škol a školských zařízení  ve školním roce 2020/2021 (doplněná verze z 25. srpna 2020) v kapitole Příprava na přechod na případné vzdělávání na dálku jedné nebo více tříd (str. 12 – 13): Manuál k provozu škol.

Pokud škola/školské zařízení budou ve vyjmenovaných situacích realizovat některé šablony distanční formou, je třeba k výstupům ve zprávě o realizaci doložit oprávněnost distanční formy vzdělávání (nařízení karantény, mimořádné opatření krajské hygienické stanice, čestné prohlášení o onemocnění nadpoloviční většiny dětí/žáků/účastníků).

Pro distanční formu realizace šablon jsou i nadále platné informace k jednotlivým šablonám v dokumentu vydaného pro období mimořádných opatření: Sdělení k realizaci šablon.

V případě dotazů se obraťte na konzultační linku pro šablony – telefonicky každý pracovní den od 9 do 15 hodin na tel. 234 814 777 nebo e-mailem na dotazyZP@msmt.cz.


Vytvořeno: 3. 9. 2020
Poslední aktualizace: 3. 9. 2020 13:33
Autor: