Obsah

Zprávy

2 výzvy MŠMT 1

2 výzvy MŠMT

Výzvy MŠMT na podporu adaptačních skupin a jazykových kurzů pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy („MŠMT“) vyhlásilo dvě výzvy: Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 a Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022. celý text

ostatní | 25. 4. 2022 | Autor: . kancelar
VYHLÁŠENÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU „PODPORA FINANCOVÁNÍ PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI UČITELŮ DO NÁROKU PHMAX V MATEŘSKÝCH, ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH A KONZERVATOŘÍCH“ NA ROK 2020 1

VYHLÁŠENÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU „PODPORA FINANCOVÁNÍ PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI UČITELŮ DO NÁROKU PHMAX V MATEŘSKÝCH, ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH A KONZERVATOŘÍCH“ NA ROK 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje rozvojový program „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“ na rok 2020. celý text

ostatní | 23. 6. 2020 | Autor:

VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DATACE NA PODPORU VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN V ROCE 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí datace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2020 . celý text

ostatní | 11. 11. 2019 | Autor:

VÝZVA Č. 02_18_071 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Co je cílem této výzvy?

Cílem výzvy je podpořit rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží prostřednictvím neformálního vzdělávání. Výzva umožní pedagogům a pracovníkům neformálního vzdělávání rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových metod a forem práce. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách, praktickém využívání ICT a v neposlední řadě i v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti. celý text

ostatní | 6. 4. 2019 | Autor:

Výzva 133 110

Výzva 133 110 celý text

ostatní | 18. 10. 2017 | Autor:

Informace z webu MSMT

Nové články: celý text

ostatní | 18. 10. 2017 | Autor:

Informace z webu MSMT

Informace z webu MSMT celý text

ostatní | 18. 10. 2017 | Autor:

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O STÁTNÍ DOTACE PRO ROK 2018

Aktuální znění Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2018 naleznete zde: celý text

ostatní | 18. 10. 2017 | Autor: