Obsah

Gramotnost - Analytická část

Analýza Analytická část by měla v maximální možné míře vycházet z existujících dat pro území (data ČSÚ, ČŠI, MŠMT, dotazník pro agregované MAP, výstupy ze školních plánů, atd.). Cílem aktivity není tvorba komplexní analýzy území, ale interpretace stávajících známých dat a nalezení shody na klíčových (prioritních) oblastech. Činnosti: -­‐ Vyhodnocení dotazníkového šetření pro školy: potřeby a plány aktivit; -­‐ Zjištění potřeb investic ve školách a stupně připravenosti; -­‐ Metaanalýza existujících strategických záměrů a dokumentů v území pro oblast vzdělávání; -­‐ Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů; -­‐ Projednání analytické části MAP.