Obsah

Veřejná konzultace – střední článek

Typ: ostatní
Veřejná konzultace – střední článek 1Jak nastavit střední článek, aby zlepšoval učení, wellbeing a rovné šance žáků?

VEŘEJNÁ KONZULTACE

Úvod 

V říjnu 2020 vláda ČR schválila Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (Strategie 2030+), která má dva hlavní cíle: 1. Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život, 2. Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů.

Mezi prioritní opatření Strategie 2030+ patří tzv. střední článek podpory, který “poskytne školám cílenou podporu, zajistí koordinaci jejich činnosti v dané lokalitě a stane se prostředníkem v komunikaci mezi centrem a územími, a to především ve smyslu zprostředkování zpětné vazby škol v dané lokalitě vůči centru a poskytování individuální pomoci a podpory jednotlivým školám.”

V roce 2021 MŠMT zahajuje pilotáž středního článku v prvních dvou okresech ČR (Semily, Svitavy). V nejbližších letech se má střední článek zaměřovat pouze na podporu mateřských a základních škol, a tohoto rámce se drží i tato veřejná konzultace.

 

Cíle veřejné konzultace

Cílem je zmapovat míru širší odborné shody aktérů ve vybraných klíčových otázkách, které se týkají středního článku. Cílem je také podpořit diskusi o tom, jak by se měl střední článek postupně vyvíjet, aby měl co největší pozitivní dopad na zlepšování učení, wellbeingu a rovných šancí dětí a žáků. 

Cílem není získat zpětnou vazbu na konkrétní návrh řešení středního článku. Konzultace také nemá sloužit jako “hlasování” o středním článku jako takovém. Má to být především kvalitní sonda do aktuálních názorů různých aktérů, kterých se toto téma nejvíce týká. 

Okruhy otázek

 • Které důvody pro zavádění středního článku jsou nejdůležitější?
 • Které činnosti pracovníků středního článku budou mít největší dopad na učení dětí a na snižování nerovností?
 • Jak by měla být nastavena kritéria úspěchu středního článku?
 • Jak by měla být nastavena odpovědnost za kvalitu vzdělávání na území středního článku?
 • Máme směřovat spíše k centrálně řízenému nebo spíše k samosprávnému střednímu článku?
 • V čem se shodují očekávání a postoje různých aktérů ve vzdělávacím systému?

Jak se bude pracovat s výstupy

 • Výstupem bude studie, která bude zveřejněna během června 2021, a poté bude sloužit jako podklad pro diskusi o dlouhodobější vizi středního článku v ČR.

 Předpoklady pro zapojení do konzultace

 • Téma středního článku je relativně nové a komplexní. Proto doporučujeme účastníkům konzultace, aby si předem prostudovali:
  • aktuální informace MŠMT o středním článku podpory na edu.cz/stredni-clanek-podpory
  • videoprezentaci členů pracovní skupiny Střední článek projektu Partnerství 2030+, ve které v dialogu s MŠMT otevírají některé z otázek této veřejné konzultace
 

Do šetření se můžete zapojit od 20. 4. do 20. 5. 2021 (včetně).

DO VEŘEJNÉ KONZULTACE MŮŽETE VSTOUPIT ZDE.

 

Realizátor veřejné konzultace

Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s. (SKAV) v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+ ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR.

 

Zdroj naleznete ZDE


Vytvořeno: 23. 4. 2021
Poslední aktualizace: 23. 4. 2021 13:20
Autor: