Obsah

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od 1. února 2017

Typ: ostatní
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od 1. února 2017

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od 1. února 2017

Text upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, je účinný od 1. února 2017.  

Upravené znění RVP PV zohledňuje v nové kapitole 10 vzdělávání dětí od dvou do tří let věku v mateřské škole včetně podmínek pro jejich vzdělávání. K dílčím doplněním nebo úpravám původního znění došlo v kapitole 1.1, 4, 7.6 a 12.

zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-predskolni-vzdelavani-od-1


Vytvořeno: 15. 7. 2017
Poslední aktualizace: 26. 7. 2017 23:37
Autor: