Obsah

Zde naleznete aktuální verze částí dokumentu MAP v ORP Chrudim zveřejněné dne 14. 8. 2017 k připomínkování veřejnosti:

Implementační plán MAP v ORP Chrudim

Analytická část

Strategický rámec

Roční akční plán

 

 

Své připomínky nám prosím zasílejte skrze připomínkový list na e-mail: mestoluze@seznam.cz v termínu do 11. září 2017.