Obsah

NIDV, SRP, Navýšení alokace Šablony pro SŠ a VOŠ II

Typ: ostatní
NIDV, SRP, Navýšení alokace Šablony pro SŠ a VOŠ II 1důležité informace k Šablonám II pro SŠ a VOŠ

cid:image001.jpg@01D5B403.21F4A380

 

Navýšení alokace výzev č. 065 a 066 Šablony pro SŠ a VOŠ II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 18. prosince 2019 změnu výzvy č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR a výzvy č. 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II - VRR a v prioritní ose 3. Vzhledem k velkému zájmu oprávněných žadatelů výzvy došlo v rámci zaregistrovaných žádostí o podporu k překročení původně stanovené alokace obou výzev. Alokace výzvy č. 02_18_065 byla proto navýšena o 310  000 000 Kč na celkovou částku 1 140 000 000 Kč a alokace výzvy č. 02_18_066 o 10 000 000 Kč na celkovou částku 180 000 000 Kč.

OP VVV podpoří střední a vyšší odborné školy šablonami za více než 1,3 miliardy korun

Praha, 18. prosince 2019 – Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) ukončil příjem žádostí do výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II a zahájil proces jejich hodnocení a vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Předloženo bylo přes tisíc žádostí v součtu za více než 1,3 miliardy korun, což je o půl miliardy více než v rámci první vlny šablon. Původní alokace na výzvu byla Řídicím orgánem OP VVV navíc kvůli velkému zájmu zvýšena o 320 mil. korun.

Šablony představují unikátní nástroj, který v Evropské unii široce implementuje právě Česká republika, díky němuž se dostává cílená podpora přímo do škol, a to bez zprostředkovatelů. Evropská komise pravidelně oceňuje tento přístup Řídicího orgánu OP VVV.

Šablony pro SŠ a VOŠ II umožňují školám získat podporu na širokou škálu aktivit. Nejčastěji volenou šablonou je doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na cizí jazyky a osobnostně sociální rozvoj. Oproti první vlně šablon stoupl zájem o personální podporu, nejvíce o školního kariérového poradce. Střední a vyšší odborné školy díky tomu mohou zkvalitňovat výuku, více ji provázat s praxí i zajistit lepší uplatnitelnost svých absolventů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další vlna šablon pro střední a vyšší odborné školy bude vyhlášena z připravovaného navazujícího Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), pravděpodobně na počátku roku 2022, jelikož by vzhledem k blížícímu se konci aktuálního programového období nebylo možné stihnout realizovat všechny projekty a následně předložit jejich výdaje Evropské komisi k proplacení v potřebných termínech.

Než bude nová výzva v rámci OP JAK vyhlášena, připravil Řídicí orgán OP VVV výzvu Implementace Krajských akčních plánů II, ve které jsou žadateli kraje. Ta nabízí školám nejdůležitější a nejžádanější šablony, jako jsou tandemová výuka, zapojení odborníka z praxe do výuky, doučování či personální podpora. Novinkou je šablona umožňující vyslat pedagogy na zahraniční stáže. Pobyty učitelů v zahraničí budou zaměřeny na zvýšení jejich pedagogických kompetencí a na přenos každodenních příkladů dobré praxe do českých škol. Školy tedy podporu získají prostřednictvím krajů, jež je díky podpoře z Krajských akčních plánů budou podporovat. Tato výzva byla vyhlášena dne 31. října 2019 a příjem žádostí bude ukončen dne 31. května 2022. Více informací včetně alokací pro jednotlivé kraje naleznete na internetových stránkách OP VVV.

 

            


Vytvořeno: 27. 12. 2019
Poslední aktualizace: 27. 12. 2019 08:30
Autor: M K