Obsah

Návrat do škol

Typ: ostatní
Návrat do škol 1Psycholog PhDr. Václav Mertin se ve svém příspěvku určeném především učitelům základních a středních škol věnuje tématům, které budou nejen po uvolnění karantény, ale také v začátku nového školního roku učitelé řešit. Všímá si nutnosti diagnostického zjišťování dosažené úrovně znalostí a dovedností, nabádá k výrazné individualizaci látky pro jednotlivé žáky a důrazu na průběžné formativní hodnocení a tedy omezení srovnávání i tradiční klasifikace, jako důležité vyzdvihuje výrazné posílení pozitivního přístupu k žákům a potřebu zajištění úspěchu pro každého žáka. Mezi pozitivní body současné zkušenosti lze uvést zvýšení podílu samostatné práce žáků a navázání intenzivní spolupráce s rodiči.


Vytvořeno: 28. 7. 2020
Poslední aktualizace: 28. 7. 2020 09:57
Autor: M K