Obsah

STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY ČR DO ROKU 2030+

Typ: ostatní
STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY ČR DO ROKU 2030+ 1Proč nová strategie?
S končící účinností Strategie vzdělávací vzdělávací politiky ČR do roku 2020 je nutné připravit nový kontinuálně navazující dokument, který bude definovat priority, cíle a opatření vzdělávací politiky a vzdělávacího systému v dalším období. Proto MŠMT na konci roku 2018 zahájilo přípravu nové Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+ (“Strategie 2030+”).
Proč nová strategie?

S končící účinností Strategie vzdělávací vzdělávací politiky ČR do roku 2020 je nutné připravit nový kontinuálně navazující dokument, který bude definovat priority, cíle a opatření vzdělávací politiky a vzdělávacího systému v dalším období. Proto MŠMT na konci roku 2018 zahájilo přípravu nové Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+ (“Strategie 2030+”).

Základní informace o přípravě Strategie 2030+

V lednu 2019 ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga ustanovil osmičlenou expertní skupinu pod vedením zkušeného akademika prof. Arnošta Veselého (více o skupině a jejích členech níže). Úkolem expertů je příprava výchozího dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+, který bude definovat vizi, priority a cíle vzdělávací politiky v období přesahujícím horizont roku 2030. V první polovině roku 2019 navrhne skupina pracovní verzi materiálu, který bude následně konzultován se všemi zainteresovanými aktéry. Práce na tomto výchozím dokumentu, který představuje jednu z částí Strategie 2030+, by měly být dokončeny nejpozději v září 2019.

Po dokončení dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+ budou zahájeny práce na formulacích jednotlivých opatření vedoucích k naplnění vytyčených cílů, a to v podobě tvorby konkrétního implementačního plánu a nastavení řízení naplňování Strategie 2030+. I v této fázi přípravy Strategie 2030+ je plánována série diskuzí s odbornou i širokou veřejností tak, aby byly zohledněny podněty co možná nejvíce zainteresovaných aktérů. Celkové dokončení Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ je plánováno na jaře 2020, přičemž přibližně v polovině tohoto roku je pak možné očekávat schválení vládou ČR.

Principy přípravy Strategie 2030+

Příprava nového strategického dokumentu staví na maximální otevřenosti a transparentnosti. Její součástí bude série veřejných konzultací a kulatých stolů za účasti co možná nejširšího spektra aktérů vzdělávací politiky. Budou rovněž využívány obecné komunikační nástroje, včetně sociálních sítí. Cílem je, aby jak odborná, tak i široká veřejnost byla co možná nejvíce informována o budoucích plánech v oblasti vzdělávacího systému ČR a mohla tyto plány sama aktivně ovlivnit. První z akcí, kde bude příprava Strategie 2030+ oficiálně představena, je Konference: Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+: Výzvy a vize pro vzdělávací systém konaná 28. 2. 2019 v Národní technické knihovně.

Konference: Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+: Výzvy a vize pro vzdělávací systém

Cíle konference zahrnují:

a) představení přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ jako základního strategického dokumentu, jehož účelem je definice vize, priorit, cílů a opatření pro oblast vzdělávacího systému a vzdělávací politiky v ČR pro období přesahující horizont roku 2030+,

b) otevření veřejné a odborné debaty o vizích a cílech vzdělávací politiky v ČR a cestách k jejich naplnění,

c) zahájení diskuze o cílech, obsahu a výstupech vzdělávání i samotném procesu revizí klíčových kurikulárních dokumentů vzdělávacího systému ČR, které budou probíhat v souladu s přípravou Strategie 2030+.

Program konference

Záznam konference 

Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+:  Výzvy a vize pro vzdělávací systém (úvodní část)

Prezentace řečníků:

Iva Stuchlíková - prezentace dostupná zde

Arnošt Veselý - prezentace dostupná zde

1. panel - Vize a cíle vzdělávací politiky v ČR a cesty k jejich realizaci

Prezentace panelistů:

Jana Straková - prezentace dostupná zde

Miloš Rathouský - prezentace dostupná zde

Vít Beran - prezentace dostupná zde

Milan Vácha - prezentace dostupná zde

Jiří Nantl - prezentace dostupná zde

2. panel - Absolvent vzdělávacího systému období 2030+: Cíle, obsah a výstupy vzdělávání

Prezentace panelistů:

Dominik Dvořák - prezentace dostupná zde

Kateřina Sládková  - prezentace dostupná zde

Bob Kartous - prezentace dostupná zde

Ondřej Andrys - prezentace dostupná zde

Jan Straka  - prezentace dostupná zde

Revize rámcových vzdělávacích programů

Prezentace řečníků:

Jaroslav Faltýn - prezentace dostupná zde

Jaroslav Fidrmuc  - prezentace dostupná zde

 

Předseda, členky a členové externí skupiny a jejich odborné působení

 vesely.pngČlen EES - prof. Pospíšil Člen EES - Mgt. et Mgr. Daniel ProkopČlenka EES - prof. Iva StuchlíkováČlen EES - prof. Stanislav ŠtechČlenka EES - Mgr. Milena JabůrkováČlen EES - Ing. Radko SáblíkČlen EES - prof. Jakub Fisher


Vytvořeno: 11. 3. 2019
Poslední aktualizace: 11. 3. 2019 08:50
Autor: M K